PvdA en ChristenUnie: "Kinderhartchirurgie UMCG"

Gepubliceerd op: 18 januari 2023 14:01

Op 18 januari hebben de fracties van PvdA en ChristenUnie vragen gesteld over kinderhartchirurgie UMCG.

"Op maandag 16 januari werd duidelijk dat Minister Kuipers heeft besloten om het op zijn verzoek uitgevoerde onderzoek van de NZa, naast zich neer te leggen. Uit het rapport van de NZa blijkt dat de gevolgen van het sluiten van de kinderhartchirurgie in het UMCG onevenredig groot zijn voor de zorg in Noord en Oost-Nederland. Vanuit onze Staten hebben we dit al langere tijd benadrukt bij de minister. Op 14 december jl nam het Drents Parlement hierover een Staten breed gesteunde motie van de ChristenUnie aan. Het besluit van de Minister maakt nu dat het nog altijd niet duidelijk is of het Kinderhartcentrum open kan blijven. We begrijpen niet dat de Minister de NZa een onderzoek heeft laten doen als hij er toch voor kiest om de uitkomsten naast zich neer te leggen als deze kennelijk niet stroken met zijn eigen opvattingen. De noordelijke patiënten zitten al te lang in onzekerheid en krijgen nu opnieuw geen uitsluitsel.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  • Heeft het college kennis genomen van het besluit van de Minister?
  • Wat was de reactie van de minister op onze motie om het voorgenomen besluit om het Kinderhartcentrum te sluiten, definitief van tafel te vegen?
  • Kan het college aan de minister vragen waarom hij het NZa een onderzoek heeft laten doen en daarna toch besluit om het advies naast zich neer te leggen
  • Kan het college nogmaals bij de Minister benadrukken dat de sluiting van het Groningse Kinderhartcentrum voor ons ontoelaatbaar is vanwege het grote belang ervan voor de zorg in het noorden?
  • Is de minister, zoals de oproep in de motie was, uitgenodigd voor een gesprek over het belang van bereikbare zorg in het Noorden?
  • Als dat nog niet is gebeurd, is het college dan alsnog bereid om op de kortst mogelijke termijn dit gesprek te voeren, om zo het belang van de regio stevig bij de minister onder de aandacht te brengen?

Namens de fracties van de PvdA en de ChristenUnie
Ralph du Long, Bernadette van den Berg"