PvdA: 'Gaswinningsplannen in gebied van Koloniën van Weldadigheid'

Gepubliceerd op: 12 mei 2022 14:05

De fractie van de PvdA heeft op 12 mei vragen gesteld over 'gaswinningsplannen in gebied van Koloniën van Weldadigheid'.

"Uit de recente milieueffectrapportages van onderzoeks- en adviesbureaus Royal Haskoning en RAAP, waarover RTV Drenthe op 12 mei j.l. berichtte, blijkt dat de Unesco-werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid in gevaar dreigt te komen als groen licht wordt gegeven voor de gaswinningsplannen van Vermillion in het grensgebied van Zuidwest-Drenthe, Kop van Overijssel en Friesland. De PvdA-fractie heeft hierbij ernstige bedenkingen. De PvdA is erop tegen dat in Drenthe de commerciële belangen van buitenlandse mijnbouwbedrijven, ondanks de huidige energieschaarste door de geopolitieke situatie van dit moment, voorrang krijgen op de regionale (en zelfs mondiale!) belangen die gebaat zijn bij het in stand houden van het unieke cultuurhistorische landschap van de Koloniën van Weldadigheid en de recentelijk verworven werelderfgoedstatus.
Vandaar dat de PvdA-fractie de volgende vragen heeft aan het college van GS:

  • Deelt het college van GS de zorgen van onze fractie?
  • Is het college het met ons eens dat de onderzoeken aantonen dat de uitbreiding van gaswinning in werelderfgoed niet aan de orde kan zijn? Zo nee: waarom niet?
  • Is het college bereid om bovenstaand standpunt op korte termijn over te brengen aan de minister van Economische Zaken?

PvdA-fractie, 
Rudolf Bosch"