PvdA: "Waterstoftrein in Drenthe"

Gepubliceerd op: 05 januari 2022 16:01

Op 5 januari heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de waterstoftrein in Drenthe.

"Maandag 3 januari j.l. vermeldde het Dagblad van het Noorden dat de (groene) waterstoftrein de provincie Groningen nadert. Op 4 regiolijnen beheerd door Arriva staat de overstap gepland. De bouw van de 4 treinen wordt naar verwachting nog voor de zomer aanbesteed. De financiering (EU, een provinciale lening bij de Europese Investeringsbank en een bijdrage van het Rijk) lijkt op een haar na gevild.

Als we kijken naar de waterstofbussen die in Groningen en Drenthe rijden dan dringt zich de vraag op hoe het zit met de waterstoftrein in Drenthe.
De provincie Drenthe is samen met de provincie Overijssel verantwoordelijk voor de treindienst Zwolle - Emmen, welke eveneens door Arriva wordt verzorgd.

In dit kader stelt de fractie van de PvdA aan Gedeputeerde Staten (GS) enkele vragen:

  • Het Groninger provinciebestuur is van mening dat de overstap naar waterstoftreinen wenselijk is als impuls om kennis van duurzame waterstoftechniek verder te ontwikkelen. Daarnaast zouden waterstoftreinen zeer geluidsarm zijn en in tegenstelling tot 'gewone' elektrische treinen zijn er geen kostbare bovenleidingen nodig. Deelt GS bovengenoemde mening?
  • Is GS op de hoogte van de ontwikkelingen in de provincie Groningen met betrekking tot de overstap naar waterstoftreinen?
  • Ziet GS de voordelen van een waterstoftrein op Drents spoor?
  • Ziet GS mogelijkheden om samen met de provincie Overijssel te onderzoeken in hoeverre een waterstoftrein op het traject Emmen - Zwolle als toekomstig realistisch bezien kan worden?
  • Als kostbare bovenleidingen niet nodig zijn en waterstoftreinen daadwerkelijk de toekomst zijn op het spoor, nemen dan de kansen voor de zeer gewenste Nedersaksenlijn naar de mening van GS ook toe ?

Alvast dank voor de beantwoording,

Namens de PvdA-Statenfractie,
Jos Schomaker"