search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "stankoverlast nieuwbouw Noblesse te Wijster"

Op 19 februari heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over stankoverlast nieuwbouw Noblesse te Wijster.

"Noblesse zal begin maart weer beginnen met proefdraaien in hun nieuwe fabriek. In deze nieuwe fabriek zijn geen extra maatregelen genomen om de geuruitstoot te beperken ten opzichte van de oude situatie. Volgens de directie ligt de geuroverlast op een acceptabel niveau en zijn er geen nieuwe technieken beschikbaar. In het verleden is er erg veel overlast geweest in de omliggende dorpen. Naast de stankoverlast is er sprake geweest van meerdere branden en liet de communicatie te wensen over. Een compleet onwenselijke situatie die niet herhaald moet worden. Tegelijkertijd lezen we dat Rika Greenparks bezwaar maakt tegen de, in hun ogen, te strenge regels rondom stankoverlast voor de omgeving. Toch zal ook hier stank vrijkomen, waardoor het risico op cumulatie van stank toeneemt.

De Statenfractie van de PvdA Drenthe hecht er grote waarde aan dat (stank)overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen. De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Gelden voor de nieuwe fabriek van Noblesse ook aanvullende eisen ten opzichte van de oude fabriek om de ongewenste oude situatie uit te sluiten?
  • Zijn de 'strenge regels' rondom Rika Greenparks ook toe te passen op Noblesse?
  • Bent u het eens met de uitspraak van de directeur van Noblesse, dat er technisch niet meer mogelijk is?
  • Indien u vindt dat er meer technisch mogelijk is, ziet u mogelijkheden om dit te realiseren?
  • Bent u het met ons eens dat de komst van RIKA Greenparks in geen geval tot meer stankoverlast en aanverwante problemen mag leiden?
  • Hoe gaat u de stankoverlast en eventuele cumulatie monitoren?
  • Mocht er toch meer overlast komen, ziet u mogelijkheden om hierop te handhaven?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers

Rudolf Bosch"

Betrokken statenleden

P.a. Zwiers
P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO
R.a.a. Bosch
R.A.A. Bosch Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen