search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: “Ondersteuning sportclubs”

Op 6 februari heeft de Statenfractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de ondersteuning van sportclubs.

"De coronacrisis raakt iedereen. Vanuit de Rijksoverheid zijn verschillende steunpakketten opgezet om de gevolgen op te vangen. Voor sportverenigingen wordt binnenkort een nieuw steunpakket open gezet, de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties), voor de komende periode waarin er nauwelijks gesport wordt en kantines gesloten zijn. De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft van verschillende sportverenigingen gehoord dat het aanvragen van dit steunpakket niet eenvoudig is. Het vraagt veel inspanning van de vrijwilligers van deze sportverenigingen. Het leidt ertoe dat niet alle verenigingen deze tegemoetkoming aanvragen. Soms omdat het teveel tijd vraagt, soms omdat het te ingewikkeld is.

De PvdA Drenthe maakt zich hierover zorgen. Sportverenigingen zijn van groot maatschappelijk belang. Doordat de meeste leden trouw hun contributie blijven betalen, blijven verenigingen overeind. Verscheidene sponsoren hebben echter steeds minder financiële ruimte, waardoor zij moeilijk verenigingen kunnen steunen. Het steunpakket is dan een welkome aanvulling om als vereniging overeind te blijven.
De steunpakketten dienen volgens PvdA Drenthe door iedere vereniging aan te vragen zijn. De Statenfractie van de PvdA Drenthe zou graag zien dat verenigingen, waar nodig, worden ondersteund bij het aanvragen van de steunpakketten.

Tegen deze achtergrond hebben we de volgende vragen:

  1. Herkent u het beeld dat sportverenigingen in Drenthe niet optimaal gebruik maken van de landelijke steunpakketten en dat het wenselijk is dat dit wel gebeurt?
  2. Ziet u mogelijkheden om sportverenigingen te ondersteunen bij het aanvragen van deze steunpakketten? Zo ja hoe?

Namend de fractie van de PvdA

Peter Zwiers" 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen