search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Netcapaciteit dimmen energie"

"De problematiek rondom netcapaciteit is algeheel bekend. Wij waarderen het initiatief van het College om een marktconsultatie te doen naar netcongestie met als pilotproject VV Nieuw Buinen. Wij hopen dat dit tot oplossingen leidt.

Via het Dagblad van het Noorden namen wij kennis van een pilot van Enexis en Liander om te experimenteren met dimmen om daarmee ruimte te creëren voor aansluiting van meer initiatieven*. Dit experiment gaan ze uitvoeren rondom zonnepark Woldjersspoor in de provincie Groningen.

U zult begrijpen dat wij met grote interesse dit artikel hebben gelezen. Wij zien hierin kansen om kleinschalige lokale initiatieven ruimte te kunnen geven. Het liefst zouden wij een dergelijk experiment ook in Drenthe uitvoeren.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van het experiment rondom zonnepark Woldjersspoor?
  • Is er contact geweest met Enexis/ Liander om te onderzoeken of een dergelijk experiment in Drenthe uitgevoerd kan worden? Zo nee, bent u daartoe bereid?
  • Deelt u de mening van de PvdA Statenfractie dat het dimmen van grootschalige zonne- en windparken ertoe leidt dat er meer ruimte komt voor kleinschalige lokale initiatieven?
  • Bent u bereid om contact te zoeken met Enexis om het experiment met zonnepark Woldjersspoor te betrekken bij de marktconsultatie netcongestie vv Nieuw Buinen?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers"

* https://www.dvhn.nl/economie/Zonnepark-Woldjersspoor-moet-dimmen-om-file-elektriciteitsnet-te-verminderen-25810182.html

Betrokken statenleden

P.a. Zwiers
P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen