search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: “Loketfunctie ETP-terrein”

Op 28 mei heeft de PvdA Statenfractie schriftelijke vragen gesteld over een mogelijk aanspreekpunt waar omwonenden terecht kunnen met hun klachten en voor hun informatie over het ETP-terrein bij Wijster:

"Omwonenden van het ETP terrein in Wijster hebben geregeld vragen, klachten of zij willen informatie over activiteiten, die plaatsvinden op het terrein. Of over nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden zijn de recente branden, stankoverlast of over nieuwe (bouw)ontwikkelingen op het terrein.

Op het ETP terrein zijn meerdere grote bedrijven gevestigd. Deze bedrijven vallen, als het gaat om milieu- en veiligheidsregels niet onder de verantwoordelijkheid van dezelfde overheid. Een paar vallen onder provinciale regels en toezicht, en andere onder die van de gemeente.

Voor omwonenden is dit onduidelijk en lastig. Wij vangen signalen op dat omwonenden met vragen of klachten het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

De PvdA vindt het daarom logisch en noodzakelijk, dat provincie en gemeente samen één aanspreekpunt of loket aanwijzen. Want wie waar over gaat, of waar welke vraag thuishoort, dat is iets, dat de overheden met elkaar moeten regelen. Dat mag niet op het bordje van de omwonenden liggen.

De PvdA heeft overdeze kwestie de volgende vraag:

  • Is het college bereid om op korte termijn met de gemeente Midden-Drenthe en Hoogeveen te overleggen om te komen tot het aanwijzen van één aanspreekpunt, waar omwonenden terecht kunnen met hun klachten en voor hun informatie over het ETP-terrein bij Wijster?

Namens de fractie van De PvdA

Peter Zwiers"

Betrokken statenleden

P.a. Zwiers
P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen