Provinciale Staten besluiten mevrouw Klijnsma voor herbenoeming voor te dragen

Gepubliceerd op: 08 maart 2023 11:03

Provinciale Staten van Drenthe hebben op 8 maart 2023 besloten om de huidige commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma, voor herbenoeming voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Per 30 november 2023 loopt de huidige ambtstermijn van mevrouw Klijnsma als commissaris van de Koning van de provincie Drenthe af. Provinciale Staten moeten uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van die termijn de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een voordracht doen voor herbenoeming.

Om deze voordracht voor te bereiden is op 9 november 2022 besloten een vertrouwenscommissie in te stellen, bestaande uit alle fractievoorzitters. In een besloten vergadering is op woensdag 8 maart 2023 een verslag van bevindingen en een conceptaanbeveling voorgelegd aan Provinciale Staten, waarna de Staten een besluit hebben genomen.

De aanbeveling is openbaar en luidt:

Provinciale Staten van Drenthe hebben besloten mevrouw J. Klijnsma bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen voor herbenoeming in het ambt van commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.

Jetta Klijnsma