Partij voor de Dieren: "Stand van zaken N34

Gepubliceerd op: 17 mei 2022 21:05

"Op 17 mei heeft de fractie van de Partij voor de Dieren en aantal vragen aan het college gesteld over de stand
van zaken N34:

  1. Op 26 januari jongstleden zijn de statenleden bijgepraat door het projectbureau N34 over de stand van zaken mbt de voortgang van de MER. Per mail van 24 januari aan omwonenden schrijft het projectbureau dat die bijeenkomst niet voor hen bestemd is, maar dat aansluitend twee bijeenkomsten worden gehouden voor de gemeenteraden en de omgeving. ´Iedereen krijgt daarbij dezelfde informatie zoals eerder is toegezegd´. Deze bijeenkomsten voor belangstellenden uit de omgeving hebben echter nog steeds niet plaatsgevonden. Wat is daarvan de oorzaak? Wanneer kunnen belangstellenden uit de omgeving een uitnodiging voor een bijeenkomst verwachten?
  2. Eind 2020 besloot GS te onderzoeken of er tijdelijke maatregelen voor de N34 zouden moeten komen. Op 6 juli 2021 deelt GS mee dat besloten is tot het nemen van enkele tijdelijke maatregelen: bestaande ribbels worden waar nodig hersteld; er komt een intensieve infocampagne, er wordt speciale aandacht besteed aan het rijden met te lage snelheid en er komt en opsporing camera. Wanneer gaan de door GS genomen maatregelen in, dan wel wanneer zijn deze ingegaan? Wanneer eindigen de maatregelen, wat zijn de kosten, wanneer worden de maatregelen geëvalueerd?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.
Renate Zuiker"