search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "Natuurcompensatie"

Op 10 december heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over natuurcompensatie.

"Natuurcompensatie is een maatregel die genomen moet worden om een voorzien verlies aan beschermde natuur, ten gevolge van het uitvoeren van een project in of nabij een speciale beschermingszone te compenseren. Volledige natuurcompensatie, bij projecten die een inbreuk doen op natuurgebieden, is een voorwaarde om de natuur in stand te houden. Uit eerder onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer, in 2014 in Noord-Brabant en Limburg, kwam naar voren dat het compenseren van aangetaste natuur transparanter, beter en tijdiger kan plaatsvinden. Ook meer recent (2019) leert onderzoek van de Rekenkamer van Oost- Nederland in de provincie Overijssel dat natuurcompensatie kwantitatief en kwalitatief niet voldoende wordt uitgevoerd .

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen aan GS.

  • Wordt de kwaliteit van de natuurcompensatie in de provincie gemonitord? Zo ja, hoe gebeurt dit, door welke onafhankelijke en deskundige bureaus of kennisinstellingen gebeurt dit en op welke momenten gebeurt dit?
  • Kunt u een overzicht geven van de aparte onderdelen van het Natuurnetwerk in de provincie: hoeveel hectare bos, hoeveel hectare water, agrarische natuurbeheer, etc.?
  • Kunt u aangeven hoeveel hectare en welk type natuur in het Natuurnetwerk in de afgelopen vijf jaar gecompenseerd moest worden en op welke grondslag dit plaatsvond?
  • Kunt u een overzicht geven van het areaal (omvang) van de natuurcompensatie, de kwaliteit en samenhang, en wanneer de natuurcompensatie was gerealiseerd?
  • Kunt u aangeven welke natuurcompensatiemaatregelen nog moeten worden uitgevoerd en welke momenteel uitgevoerd worden?

Thea Potharst, Partij voor de Dieren"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen