Opkomstcijfer en voorlopige zetelverdeling

Gepubliceerd op: 21 maart 2019 07:03

Op 20 maart ging 58,77% van de kiesgerechtigden in Drenthe naar de stembus om een stem uit te brengen voor Provinciale Staten van Drenthe. Dat is 7,77% meer ten opzichte van 2015, toen dit percentage 51% % bedroeg. In totaal betreft het 228.193 geldige stemmen.

De uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten laten de volgende voorlopige zetelverdeling zien.

 

Partijen Zetels PS 2019 Zetels PS 2015
PvdA 6 7
FvD 6 -
VVD 6 7
CDA 5 6
GroenLinks 4 2
PVV 3 5
ChristenUnie 3 3
SP 3 5
D66 2 4
Sterk Lokaal 1 1
50PLUS 1 1
Partij voor de Dieren 1 -
     
Totaal 41 41
     
     

De definitieve uitslag (juistheid vaststelling tellingen en voorkeursstemmen aan de hand van de kandidatenlijsten) wordt op maandag 25 maart om 10.00 uur bekend gemaakt door het hoofd van het centraal stembureau op het provinciehuis in Assen.