Motie 'Bibob' overgenomen door college

Gepubliceerd op: 13 juli 2022 22:07

Vakantieparken zouden gebruikt worden om crimineel geld wit te wassen, aldus berichten in de media. Het Drents Parlement vindt deze berichtgeving zeer verontrustend. Om te voorkomen dat Drentse gemeenten en de provincie Drenthe onbedoeld strafbare activiteiten faciliteren, hebben de SP en de Partij voor de Dieren een motie vreemd aan de orde van de dag opgesteld.

In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om in overleg te gaan met de Drentse gemeenten om bij aankoop van een recreatiepark in de gemeente een Bibob procedure in te stellen, als er sprake is van gerede twijfel omtrent de overnemende partij. Bij een Bibob procedure moet inzicht gegeven worden in onder andere de financiële administratie en de herkomst van het vermogen.

Omdat alle fracties achter de inhoud van de motie stonden en de gedeputeerde aangaf de motie over te nemen, is de motie niet in stemming gebracht.

Lees hier de volledige motie.