search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie vreemd aan de orde van de dag: lntrekken opdracht handhaving nulstand edelhert

Tijdens de Statenvergadering van 16 december heeft de Partij voor de Dieren een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend met de edelherten en damherten als onderwerp. De motie is met 10 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. Voor de motie stemden Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, SP, GroenLinks en onafhankelijk Statenlid dhr. Camies.

"De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

  • Gedeputeerde Staten op 17 juli 2018 opdracht hebben gegeven voor het doden van damherten en edelherten om de omvang van de populatie te beperken tot nul;
  • op 3 december 2020 gedeputeerde Jumelet heeft verklaard dat het edelhert welkom is in Drenthe;
  • op 15 december 2020 GS het besluit hebben genomen de opdracht met betrekking tot het edelhert tijdelijk niet uit te voeren.

Overwegende dat:

  • in het Flora en Faunabeleidsplan 2014 geen nulstand voor het edelhert en damhert is opgenomen;
  • GS op 15 december 2020 schrijft. 'Aangezien het beleid omtrent het edelhert in het Ffbp niet eenduidig is uit te leggen zal er een actualisatie van het beleid plaatsvinden.'

Concluderende dat:

  • het Flora en Fauna beleidsplan geen uitsluitsel geeft of er in Drenthe een nulstand voor edelhert en damhert geldt;
  • op basis van dit beleidsplan er dus geen opdracht voor het doden van damherten en edelherten kan worden gegeven in het kader van een nulstand;
  • de opdracht ten onrechte is gegeven.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe:

de opdracht voor het doden van edelherten en damherten om de populatie te beperken tot nul in te trekken.

Partij voor de Dieren, Thea Potharst"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen