search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie vreemd aan de orde van de dag: Drentse Veteranen

Wegens corona konden zowel de landelijke als de Drentse veteranendag het afgelopen jaar niet doorgaan. Het is belangrijk dat veteranen jaarlijks bedankt worden voor hun inzet voor onze gezamenlijke vrede en veiligheid, aldus het Drents parlement.

De fracties JA21, VVD, FvD, CDA en PVV dienden daarom op 29 september 2021 een motie vreemd aan de orde van de dag in. Hierin verzoeken zij het college van Gedeputeerde Staten om in ieder geval samen met de stichting Drentse veteranen te gaan onderzoeken of er een blijk van waardering kan worden geschonken aan alle Drentse veteranen.

De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen