Motie: Biomonitoring Attero

Gepubliceerd op: 03 juli 2019 17:07

De fracties VVD, CDA, PvdA, FvD, Sterk Lokaal, D66 en OpDrenthe hebben in de vergadering op 3 juli een motie ingediend, waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om Attero met klem te verzoeken het instrument van biomonitoring opnieuw in werking te stellen.

De aanleiding voor de motie is de constatering dat Attero eenzijdig gestopt is met het instrument biomonitoring, waarmee de veiligheid van de omgeving in kaart gebracht kan worden. Een instrument dat meer dan 20 jaar gewerkt heeft en waarmee Attero het vertrouwen had verkregen van de omgeving dat de verbrandingsoven geen nadelige gevolgen had voor mens, gewas en dier.

Anderhalf jaar geleden heeft Attero de biomonitoring eenzijdig stopgezet omdat zij volgens hen met sensoren de uitstoot ook goed gemeten kon worden. De vele branden van de afgelopen tijd en de afwezigheid van het instrument van biomonitoring leidt tot wantrouwen ten opzichte van Attero in de omgeving, zo wordt gesteld in de motie. Het opnieuw instellen van de biomonitoring kan het vertrouwen in Attero herstellen en zorgen voor snellere gegevens uit de omgeving bij nieuwe calamiteiten.

De motie 'Biomonitoring Attero' is met algemene stemmen aanvaard. Lees de gehele motie.