search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

JA21: "Stikstof"

Op 15 juni heeft de Statenfractievan JA21 vragen gesteld over "stikstof".

"Het blad STAF (Stichting Agri Facts) publiceerde op 10 juni jl. een hoofdartikel (zie hieronder) onder de titel "Overheid houdt grootste stikstofbron buiten stikstofbeleid". Kern van het artikel is dat de stikstofdepositie uit de natuurlijke bodemvoorraad vele malen groter is dan de depositie vanuit de landbouw, industrie en logistiek. Dit gegeven wordt volgens het artikel bewust buiten beeld gehouden. De gegevens waarop het artikel is gebaseerd zijn via een WOB-procedure aan het licht gekomen. Het betreft gegevens die kennelijk in opdracht van de provincie Drenthe in Drentse natuurgebieden zijn verzameld. Door bodemverstoringen in de natuurgebieden zou deze natuurlijke stikstof regelmatig vrijkomen.

  • Was het College op de hoogte van de inhoud van het artikel van STAF
  • Klopt het dat de gegevens in opdracht van de provincie Drenthe zijn verzameld
  • Klopt het dat de resultaten nimmer openbaar zijn gemaakt
  • Klopt het dat eerst onder druk van een WOB-verzoek de provincie de gegevens beschikbaar heeft gesteld
  • Wat is de reden om de gegevens indertijd niet direct openbaar te maken
  • Wat is uw mening over de betekenis van deze gegevens voor het actuele beleid
  • Dient het actuele beleid te worden aangepast en zo niet, waarom niet
  • Acht u het van belang om deze gegevens in IPO-verband landelijk te openbaren en zo niet, waarom niet


F. Duut, JA21"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen