JA21: "energietransitie"

Gepubliceerd op: 04 februari 2021 14:02

Op 4 februari heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over energietransitie.

"JA21 Europarlementariër Rob Roos heeft namens de fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) in het Europees Parlement een gedegen wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren genaamd: De weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Dit onderzoek is gereviewd door vooraanstaande professionals en academici, waaronder Nobelprijswinnaar in de economie (2018) professor William Nordhaus. Het betreft een vergelijkend onderzoek naar de ruimtelijke vereisten en kosten van wind- en zonne-energie versus kernenergie. De uitkomsten zetten het huidige beleid van GS in een schokkend perspectief.

De eerste deelconclusie toont voornamelijk aan dat klimaatbeleid zich moet richten op klimaatadaptatie en niet op klimaatverandering. JA21 is het uiteraard volledig eens met deze realistische kijk op zaken. Want wat blijkt? De hele EU bij elkaar is nog niet eens verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarbij zijn de grootste uitstoters economisch opkomende landen wiens uitstoot zal stijgen de komende jaren. Daar is ook juridische ruimte voor. Landen buiten de EU zijn niet verplicht hun emissies te verlagen. Gevolg, er is geen enkel kantelpunt in zicht als het gaat om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Deze blijft stijgen. Kort samengevat: onze veel te dure maatregelen met zeer marginale resultaten vallen sowieso in het niet bij de wereldwijde problematiek. Het is dus dweilen met de kraan open. Logischerwijs kan GS dus beter haar inspanningen richten op klimaatadaptatie. Immers, klimaatneutraliteit in de EU, Nederland of Drenthe zal niet het gewenste effect bereiken, namelijk een significante afname qua temperatuurstijging.
De tweede deelconclusie luidt dat wind- en zonne-energie niet aan de Nederlandse energiebehoefte kan voldoen. In alle realistische scenario's is er namelijk niet genoeg land om aan alle vraag naar elektriciteit te voldoen als Nederland alleen of hoofdzakelijk op wind- en zonne-energie zou zijn aangewezen. Dus ongeach de interne verdeling binnen Nederland tussen de RESsen is het ruimtelijk onhaalbaar de doelstelling van klimaatneutraliteit te bereiken. De tweede deelconclusie biedt ook hoop gelukkig. Als de stroom in Nederland en dus ook in Drenthe voornamelijk wordt geleverd door kernenergie, dan nemen kerncentrales slechts een minieme fractie in van het land en de ruimte die nodig zijn voor wind- en zonne-energie. Dit is te danken aan de zeer hoge vermogensdichtheid van kernenergie, die minstens 150 tot meer dan 500 keer hoger is dan die van wind- en zonne-energie en daarmee een zegen is voor ieder die het Drentse landschap mooi wil houden.
Het rapport toont ook aan dat kernenergie veel goedkoper en dus socialer is dan wind- en zonne-energie. Kijk alleen maar naar de verschillen tussen energieprijzen in Duitsland (hoog, want wind- en zonne-energie) en Frankrijk (laag, want kernenergie). Stabiele, betrouwbare en betaalbare energie is voor mensen namelijk een eerste levensbehoefte en voor bedrijven een noodzaak om te excelleren.
De fractie van JA21 heeft de volgende vragen aan GS:

  • Nu wetenschappelijk is aangetoond dat klimaatneutraliteit ruimtelijk gezien onhaalbaar is met wind- en zonne-energie, is GS het met JA21 eens dat de huidige RES in strijd is met de realiteit? Zo ja, welke conclusies verbindt GS aan dat inzicht? Zo nee, welke feiten uit het rapport 'De weg naar klimaatneutraliteit in 2050' weerlegt GS en op grond waarvan?
  • Een logische conclusie resulterende uit het rapport is dat energiedoelstellingen losgekoppeld dienen te worden van klimaatdoelstelling. Deelt GS deze stellinng? Zo ja, is GS bereid dit in beleid te effectueren? Zo nee, waarom niet?
  • Is GS het met JA21 eens dat kernenergie goedkoper, betrouwbaarder en ruimtelijk beter inpasbaar is dan zonne- en windenergie? Zo ja, is GS bereid en sterke lobby te starten voor kernenergie vanuit sociaal, economisch en ruimtelijk belang? Zo ja, is GS bereid onderzoek te stimuleren naar kernenergie, zoals thorium? Zo nee, waarop baseert GS deze ontkenning?


JA21, Thomas Blinde"