search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Inspreken op Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategie

Op woensdag 18 september staan het Klimaatakkoord en de Startnotitie Regionale Energiestrategie op de agenda van de commissievergadering. Belangrijke plannen voor Drenthe!

Wilt u inspreken op het Klimaatakkoord of de Startnotitie Regionale Energiestrategie? Meldt u zich dan bij de Statengriffie: statengriffie@drentsparlement.nl / 0592-365519.

De vergadering start om 9.00 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. 

Klimaatdoelen en Klimaatwet

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend om voor 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit doel is in de Klimaatwet vastgelegd. In 2050 moet ons land 80-95% minder CO2 uitstoten.

Ontwerp Nationaal Klimaatakoord

Het Nationaal Klimaatakkoord legt vast hoe Nederland de klimaatdoelen wil bereiken. In het akkoord worden maatregelen voorgesteld voor: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik en de productie van hernieuwbare elektriciteit. De gemeenten, provincies en waterschappen hebben via hun koepels mee onderhandeld. Uit dit akkoord komt de nationale opgave voort om in 2030 ten minste 35TWh1 grootschalig hernieuwbare elektriciteit op land te realiseren.

Regionale Energie Strategie (RES)

De RES is stevig verankerd in het Klimaatakkoord. Een RES geeft inzicht in de manier waarop een regio wil bijdragen aan de nationale opgave voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op land, de warmte-opgave van de gebouwde omgeving en de energie-infrastructuur die daarvoor nodig is.

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen