Informateur Roelie Goettsch vraagt om extra tussenstap

Gepubliceerd op: 09 april 2019 09:04

Informateur Roelie Goettsch (PvdA) heeft op basis van de eerste gespreksronde mondeling verslag uitgebracht aan opdrachtgever en fractievoorzitter Cees Bijl (PvdA). Zij heeft aangegeven dat verdere verkenning nodig is om het eindadvies te kunnen opstellen. Daarvoor stelt ze als tussenstap in het informatieproces een gezamenlijk gesprek voor met de vier grootste partijen: PvdA, FvD, VVD en CDA.

In de afgelopen twee weken heeft Roelie Goettsch gesproken met alle twaalf partijen. De verslaglegging is voorgelegd aan de partijen, die hierop tot vrijdag jongstleden konden reageren. In het gesprek met de vier partijen zal een nadere verkenning op de inhoud en de relatie centraal staan. De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de agenda: sociale agenda, klimaat en energie en maatschappijvisie. Er is geen sprake van onderhandelingen. Alle opties liggen nog steeds open.

De informateur wil haar opdracht zorgvuldig uitvoeren en betrekt de uitkomsten van het gesprek bij het door haar op te stellen advies. Dat advies en de gespreksverslagen worden volgende week door Cees Bijl aan Provinciale Staten aangeboden.