search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

In de Staotenvergaodering van 24 meert kuj Drèents praoten

"In de Statenvergadering van 24 meert is het Drèents regelmaotig te heuren. In de Meertmaond Streektaolmaond kunt Statenleden die dat wilt dizze vergadering Drèents praoten. Het wordt een bezundere vergadering, waorin ok cultureel Drèents talent veur het voetlicht komp."

En een bijzondere vergadering was het zeker! Verschillende onderdelen van de Drentse cultuur passeerden tijdens de vergadering de revue. Deze verschillen kwamen tot uiting in de vorm, maar ook in het gebruik van de varianten van het Nedersaksisch. Zo zong Annemiek Drent in het Veenkoloniaals twee nummers, en lasLucine Oetsen in het Zuidwest Drents voor uit eigen werk. 

De vergadering start om 9.30 uur en is live te volgen op deze website. 

Motie Nedersaksisch in de Statenzaal

In de vergadering van 16 december 2020 heeft het Drents parlement ingestemd met de motie 'Nedersaksisch in de Statenzaal'. Hiermee is besloten dat tijdens de Maand van de Streektaal het Nedersaksisch is toegestaan als taal in het Drents parlement. Eerder namen Provinciale Staten van Overijssel en Groningen een vergelijkbaar besluit.

Sinds 1988 is het Nedersaksisch erkend als regionale taal. Het Rijk en de provincies – waaronder Drenthe – hebben afgesproken zich samen in te spannen en samen te werken voor behoud en bevordering van het Nedersaksisch. In de nieuwe Cultuurnota wordt het Drents, als een van de varianten van het Nedersaksisch, gezien als een belangrijk onderdeel van de Drentse cultuur en identiteit.

Huus van de Taol

De besluiten die vandaag genomen zijn, zijn vertaald door het Huus van de Taol en worden op het Stateninformatiesysteem geplaatst. Om ervoor te zorgen dat iedereen het debat kan volgen, zal de vergadering naderhand in het Nederlands ondertiteld worden.

Drentse taal

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen