GroenLinks: 'Vlaggen langs provinciale wegen'

Gepubliceerd op: 18 juli 2022 11:07

Op 18 juli zijn vragen van GroenLinks binnengekomen over vlaggen langs provinciale wegen.

"Het is onze fractie opgevallen dat er in Drenthe langs verschillende provinciale wegen vlaggen zijn opgehangen aan aanwezige infrastructuur. Uiteraard is het demonstratierecht van groot belang. Deze wijze van protest/demonstratie is ons inziens echter niet wenselijk, onder andere op basis van de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe; Artikel 5.5.2 geeft aan, "...Iedere wegbeheerders is verantwoordelijk voor een eenduidige, herkenbare en veilige weginrichting, passend bij de toegekende wegcategorie...." Onze fractie bepleit dat de eenduidigheid, herkenbaarheid en veiligheid van de weginrichting niet gebaat is bij de opgehangen vlaggen. De vlaggen hangen aan eigendommen van de provincie. Bovendien zijn gemeenten ook al begonnen met het weghalen van vlaggen van gemeentelijke gebouwen, onder andere omdat veteranen hier om verzochten.Rijkswaterstaat heeft reeds aangegeven dat zij vlaggen weg gaan halen uit oogpunt van verkeersveiligheid. "Ze kunnen niet goed bevestigd zijn en eraf vallen. En ze zorgen ook voor afleiding in het verkeer."

  • Is het college bereid om maatregelen te treffen, zodat er geen protestvlaggen meer hangen aan weginfrastructuur dat in eigendom is van de provincie Drenthe?

Namens de fractie van GroenLinks,
Ewoud Bos"