search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "recente stikstof berichtgeving"

De fractie van GroenLinks heeft op 13 maart vragen gesteld over recente stikstof berichtgeving.

"Naar aanleiding van recente berichtgeving op het stikstofdossier heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen. De recente berichtgeving betreft ten eerste het RTV Drenthe artikel van 12 maart 2021; "Hangt er een nieuw stikstofdrama in de lucht?", ten tweede de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland op 11 maart 2021, (zaaknummers: LEE 21/1 84 en 2 1/185 uitspraak van de voorzieningenrechter) en tot slot de schriftelijke beantwoording vragen door het College betreft de bijpraatsessie stikstof (OGB) op 10-02-2021 (18-02-2021 ontvangen per mail door de OGB-commissie). Aerius is een internationaal gevalideerd programma. Aerius Calculator is het beste systeem welke nu voorhanden is voor het doel waarvoor het dient. Dit systeem wordt voortdurend verder ontwikkeld. In Aerius Monitor is goed inzichtelijk van welke (deel)sector de depositie op hexagoon niveau komt. Bovendien is uit Aerius Monitor goed af te leiden welke maatregelen effect zullen hebben op de depositie op stikstofgevoelige hexagonen. Ook de provincie Drenthe gebruikt Aerius Calculator en Aerius Monitor. Recentelijk zijn in de persberichten verschenen waarin Aerius in twijfel wordt getrokken, o.a. het bericht van RTV Drenthe op 12 maart 2021; "Hangt er een nieuw stikstofdrama in de lucht?"

  • Is het College van mening dat Aerius Calculator en Monitor het beste systeem is welke nu voorhanden is voor het doel waarvoor het dient?
  • Is het College het met GroenLinks eens dat het over en weer in twijfel trekken van berekeningen niet bijdraagt aan het oplossen van de stikstofcrisis?

Na de bijpraatsessie stikstof (OGB) op 10 februari heeft uw College schriftelijke vragen  beantwoord. Deze vragen zijn op 18 februari ontvangen door de OGB-commissie. In de schriftelijke beantwoording van vragen over stikstofdepositie door mestaanwending door GroenLinks gesteld schrijft het College het volgende: "Dit komt omdat mestaanwending op agrarische percelen in Drenthe een relevant percentage is van de totaal emissie en daarmee depositie. In de factsheets van AERIUS wordt technisch weergegeven welke modellen ze gebruiken om dit door te rekenen (Factsheetnr. 467-4431). Voor een antwoord hoe daling van deze specifieke bron kan worden gerealiseerd zal de gebiedsgerichte aanpak afgewacht moeten worden."

  • Is het College er ook mee bekend dat er nu al maatregelen genomen kunnen worden om de stikstofdepositie door mestaanwending te laten dalen? Zo, nee kan het College dit toelichten en zo ja waarom zijn er nog geen maatregelen aangekondigd?
  • Is het College op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland gedaan op 11 maart, in zaaknummers: LEE 21/1 84 en 2 1/185?
  • Kan het College aangeven of deze uitspraak effect heeft op de te nemen maatregelen en alternatieven in de agrarische sector om de stikstofdepositie in Drenthe te verlagen ten gunste van natuur?

Elke Slagt-Tichelman en Erwin van Liempd

de fractie van GroenLinks "

 

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen