search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Kapotte boorinstallatie Emlichheim"

Op 15 augustus heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over een kapotte boorinstallatie in Emlichheim.

"Onze fractie heeft in het zomerreces met gemengde gevoelens de verschillende media gevolgd rondom de kapotte boorinstallatie Emlichheim en ook tevens contact gehad met de fractievoorzitster van de Grűnen in Graftschaft Bentheim. Op 30 juli 2019 werd er zowel in de Nederlandse als Duitse media bericht, dat bij een installatie van boor- en gaswinningsbedrijf Wintershall DEA in Emlichheim, vlak over de grens bij Schoonebeek, giftig water de bodem is ingetrokken. De lekkage vond de afgelopen vier jaar plaats door een kapotte boorinstallatie. Tussen januari 2014 en oktober 2018 is zo'n 220 miljoen liter vervuild water in grondwater terecht gekomen. In het giftige water zouden onder andere de zware metalen strontium en barium zitten. Het gaat in totaal om 220 miljoen liter vervuild water dat door een roestige pijp op 150 meter diepte in het grondwater is terechtgekomen. De boorinstallatie is niet langer in gebruik. Er zou geen gevaar zijn voor omwonenden en de installatie wordt niet meer gebruikt. Toch blijven er voor GroenLinks Drenthe vragen onbeantwoord, bijvoorbeeld over de veiligheid van het grondwater, over de consequenties voor het milieu en over waarborgen voor de toekomst. Dertien augustus 2019 werd in de media vermeld: "De omvang en verspreiding van de lekkage is op dit moment nog niet exact bekend. Maar naar verwachting is de kans op verspreiding klein omdat ter plaatse van deze injectieput een dik pakket klei aanwezig is ter hoogte van de lekkage". Naar verwachting houdt de bodemsamenstelling in het gebied de verspreiding tegen.

Naar aanleiding van de bodemvervuiling bij Wintershall DEA in Emlichheim, vlak over de grens bij Schoonebeek, worden vergelijkbare boorlocaties in de deelstaat Nedersaksen onder de loep genomen (220 injectieputten). Hierbij gaat het dan met name over de gebruikte materialen in de boorpijpen, over de monitoring en maatregelen om corrosie in injectieputten te voorkomen. Duitsland liet 12 augustus weten dat het vervuild water uit de grond wil oppompen. Naar aanleiding van dit voorval heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Kunt u ons uitleggen wat er precies aan de hand is en wat het mogelijke effect is/kan zijn op Drenthe.
  • Wat is daarbij uw rol en welke inzet pleegt u daarbij?
  • Hoe heeft de provincie Drenthe in de boor-vergunningen geborgd dat er monitoring plaatsvindt op vergelijkbare boorlocaties in Drenthe. Hierbij gaat het dan met name over de gebruikte materialen in de boorpijpen, over de monitoring en maatregelen om corrosie in injectieputten te voorkomen en een lekwaarschuwingssysteem.
  • Hoeveel vergelijkbare injectieputten zijn er in Drenthe?
  • Zijn er in de in het verleden afgegeven boor-vergunningen voor lokaties in de provincie Drenthe eisen gesteld omtrent veiligheidssystemen? Zo, ja Kan inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre er hierbij wordt toegezien op naleving van deze eisen?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Elke Slagt-Tichelman

 

Betrokken statenleden

E. Slagt Tichelman
E. Slagt-Tichelman Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen