search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: "solidariteit MKB (gevolgen coronavirus)"

Op 17 maart heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over Solidariteit MKB (gevolgen Coronavirus).

"In het coalitieakkoord "Drenthe, mooi voor elkaar! 2019-2023" wordt gesteld dat Drenthe dé MKB-provincie is en dat de vrijetijdseconomie gestimuleerd dient te worden. Echter, vanaf 15 maart jl. zijn alle horeca in Nederland op slot gegaan. Dit duurt zeker tot 6 april. Tevens moeten alle mensen zo mogelijk thuis werken en zijn de scholen gesloten. Kortom, het land ligt zo goed als plat. Uiteraard steunt Forum voor Democratie deze maatregelen om het Coronavirus te bestrijden. Echter, de consequenties zijn ernstig. Door deze situatie zijn het met name horeca en de middenstand die het financieel zeer zwaar krijgen.
Om de Drentse MKB en horeca te steunen vraagt de FVD fractie het college van Gedeputeerde Staten een regionaal noodfonds op te richten. De vrijetijdseconomie neemt in Drenthe een bijzonder grote plek in. Dit tikt zelfs bijna de 2 miljard euro per jaar aan. Uiteraard zijn hieraan een heleboel banen verbonden. En van alle bedrijven in Drenthe valt zelfs meer dan 95% onder het MKB! Het belang van een gezond MKB kan dus bijna niet overschat worden.

Aangezien de Provinciale Staten voorlopig (en om begrijpelijke redenen) niet bijeenkomt stel ik bij deze aan het college van GS de volgende vragen, waarbij het voornamelijk van belang is dat onze fractie graag steun uitspreekt voor een actieve rol van GS om de Drentse economie te ondersteunen:
1. Erkent het college van GS dat het MKB een belangrijk aandeel heeft in de Drentse economie?
a. Is het college van GS het met Forum voor Democratie dus mee eens dat MKB en horeca in Drenthe extra steun verdienen wegens hun kwetsbare situatie?
b. Zo ja, wat stelt u voor? Zo nee, waarom niet?
2. Is het college van GS voornemens maatregelen te treffen ten aanzien van de Drentse economie als gevolg van de uitbraak van het coronavirus? Zo ja: welke? Zo nee: waarom niet?
3. Is het college van GS voornemens om door deze crisis prioriteiten anders te stellen? Bijvoorbeeld om minder geld aan de investeringsagenda te besteden en meer geld naar ondersteunende maatregelen die de gevolgen van het coronavirus helpen beperken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
4. Zijn er provinciale belastingen of heffingen die GS (tijdelijk) kan opschorten om de geraakte economische sectoren meer ademruimte te geven? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
5. Deelt het College van GS de mening van FVD dat Drenthe niet kan wachten op andere actoren en zelf z.s.m. de middenstand moet ondersteunen om faillissementen te voorkomen?
a. Zo ja, welke acties onderneemt u? Zo nee, waarom niet?
6. Wat vindt het college van GS van de optie van FVD zodoende een noodfonds voor de Drentse economie op te zetten?

Forum voor Democratie,
Thomas Blinde"

Betrokken statenleden

T.p. Blinde
T.P. Blinde Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen