search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Drents parlement kijkt kritisch naar eigen rol en positie bij verbonden partijen

De provincie werkt in vele vormen samen met andere overheden, bedrijven en instellingen. In een aantal gevallen is die samenwerking zo structureel dat een nieuwe organisatie wordt opgezet, waarin de provincie ook medezeggenschap heeft. Zo'n organisatie wordt ook wel aangeduid als 'verbonden partij'. Het Drents parlement wil graag beter zicht en waar nodig meer grip krijgen op verbonden partijen.

"Verbonden vertrouwen"

Een voorbeeld van zo'n verbonden partij is de Watermaatschappij Drenthe (WMD). De provincie Drenthe is 50% aandeelhouder in de NV Waterbedrijf Drenthe, waar de WMD 100% onderdeel van is. Sinds circa 2004 is de WMD via dochterondernemingen betrokken bij diverse ontwikkelingsprojecten, onder meer in Indonesië. In de loop van 2015/2016 werd duidelijk dat de participatie in deze projecten verliesgevend was.

In de Statenvergadering van 19 april 2017 heeft de PvdA (ondersteund door CDA, PVV en D66) het Drents parlement opgeroepen tot een analyse van de eigen (informatie)positie en rol van het Drents parlement in het hele proces. Het onderzoeksrapport "Verbonden vertrouwen" is het resultaat van deze oproep. Lees hier het rapport.

Lessen voor de toekomst

Op woensdag 10 oktober is het rapport "Verbonden vertrouwen" gepresenteerd aan de leden van het Drents parlement. Auteur van het rapport, John Smits van Arena consulting, ging tijdens de presentatie in op het dossier 'Indonesiëprojecten WMD' om vervolgens stil te staan bij de lessen die daaruit kunnen worden getrokken voor de rol van het Drents parlement bij verbonden partijen. Wat kan het Drents parlement in de toekomst anders doen om meer grip te houden op verbonden partijen? De volgende adviezen werden meegegeven aan de leden van het Drents parlement:

  • Zorg dat de primaire besturing van de verbonden partij op orde is. De besturing moet voldoende robuust zijn, dat wil zeggen transparant waarbij de 'checks & balances' in bevoegdheden op orde zijn.
  • Het gaat niet alleen om de structuur van de verbonden partijen, het zijn de mensen die het doen. Wees dus kritisch op de personele invulling.
  • Neem een pro-actieve rol aan als aandeelhouder, zeker bij complexe ondernemingen. Niet alleen 'wachten' op informatie van GS, maar ook eigen maatschappelijke en politieke antennes openhouden.
  • Neem signalen serieus en neem regie op het informatieproces als de verbonden partij daarin zelf faalt.
  • Trek als provincie één lijn, dat wil zeggen het Drents parlement en GS als geheel. Hiermee heb je als aandeelhouder een sterkere positie.

Vervolg

De aanbevelingen uit het rapport en de suggesties die Statenleden gaven naar aanleiding van de presentatie, worden meegenomen in een zogenoemde Statenmemo. Deze memo zal via de commissie van Onderzoek aan de orde komen in het Drents parlement.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen