search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Drents parlement bezoekt waterschappen

Woensdag 8 april brachten Provinciale Staten een bezoek aan de dagelijks besturen van de Drentse Waterschappen (Reest en Wieden, Groot Salland en Vechtstromen). De Statenleden zijn uitgebreid bijgepraat over de werkzaamheden van de waterschappen en rondgeleid bij enkele bijzondere projecten.

De dag begon met een presentatie van Dijkgraaf Marga Kool over de aanstaande fusie tussen de Waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. De dijkgraaf legde uit dat de fusie weliswaar zal leiden tot een groot Waterschap, maar dat binding met burgers en herkenbaarheid hoog in het vaandel staan. De verwachte fusiedatum is 1 januari 2016. Voor die datum nemen Provinciale Staten een besluit over de fusie.

Vervolgens brachten de Statenleden een bezoek aan de Energie- en Fosfaatfabriek in Echten. Medewerkers lieten zien dat de fabriek meer doet dan alleen waterzuivering. Met het biogas dat ontstaat in het zuiveringsproces wordt elektriciteit gemaakt. Uit het slib dat overblijft wordt fosfaat, in de vorm van struviet, gewonnen. Struviet wordt gebruikt voor de productie van duurzame meststoffen.

Energie- en Fosfaatfabriek in Echten
Energie- en Fosfaatfabriek in Echten
 

 Aansluitend bezochten de Statenleden het Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van West-Europa (3.700 hectare). De herinrichting van dit gebied is een samenwerking tussen de provincie, Waterschap Reest en Wieden, de gemeenten en terreinbeheerders. Siebrand Bootsma, projectleider van het Dwingelderveld, vertelde de Statenleden dat het wegnemen van de oorzaken van verdroging de belangrijkste reden voor de herinrichting is geweest. Dit is onder andere gedaan door de natuurlijke afwatering te verbeteren via het inrichten van zogenaamde Slenken en het inrichten van een waterberging (die 1,25 miljoen kubieke meter water kan opslaan).

's Middags vertelde Watergraaf Stefan Kuks over het gefuseerde Waterschap Vechtstromen en het uitvoeringsprogramma van het Waterschap waarin "slimme oplossingen voor droge voeten" worden geformuleerd. De Statenleden kregen een rondleiding bij de Geeserstroom en het gemaal Bollema. In dit heringerichte gebied is de overgang van grasland en heide naar bos- en moerassig gebied mooi zichtbaar.

 Dwingelderveld
Dwingelderveld

 Tijdens de busreizen en tijdens de lunch was er voor de leden van het Drents parlement alle gelegenheid om informeel kennis te maken met de bestuurders en ambtenaren van de Drentse Waterschappen. Deze contacten zullen in de toekomst waardevol blijken bij nieuwe projecten op het gebied van water- en natuurbeheer.

Meer foto's van de kennismaking met de waterschappen zijn te zien op de Facebookpagina van het Drents parlement.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen