search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Weglekken van afvalwater in grensgebied"

Op 5 november heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over het weglekken van afvalwater in het grensgebied.

"Volgens berichtgeving van RTV Drenthe is de afgelopen jaren grote hoeveelheden zwaar vervuild afvalwater bij een boorinstallatie in de bodem terecht gekomen van het grensgebied met Duitsland in de omgeving van Coevorden. Volgens hetzelfde bericht is de lekkage al in het voorjaar van 2019 ontdekt maar duurt deze lekkage al meerdere jaren en is de mogelijke oorzaak een door corrosie aangetaste buis. Eerder al liet de gemeente Emlichheim de provincie Drenthe weten dat het vervuilde water niet de provincie Drenthe zal bereiken maar nu heeft kennelijk het Duitse Ministerie van Volksgezondheid Drenthe gewaarschuwd voor de gevaren van deze grondwaterverontreiniging.

De inwoners van het gebied, waaronder veel boeren, vragen zich nu af welke gevolgen deze grondwaterverontreiniging voor hen heeft.

De CDA-Fractie heeft daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Welke informatie heeft het College van Gedeputeerde Staten over het weglekken van zwaar verontreinigd afvalwater bij een Duitse boorinstallatie;
  • Wanneer is het College van GS hierover door welke Duitse overheidsinstantie ge├»nformeerd;
  • Op welke wijze heeft het College van GS dit met de bewoners en/of organisaties van grondeigenaren en boeren in de gemeenten Coevorden en Emmen gedeeld;
  • Is het College van GS bekend met de onrust in het gebied omtrent deze lekkage en mogelijke gevolgen voor grondwaterverontreiniging in Nederland;
  • Welke actie heeft het College van GS ondernomen na binnenkomst van de Duitse informatie;
  • Zijn er al metingen verricht en welke meetinstrumenten zijn daarbij ingezet?
  • Is het College van GS het eens met het CDA dat transparante en tijdige communicatie bijdraagt aan het voorkomen van onrust in het gebied en zo ja op welke wijze gaat u dat vormgeven?

Namens de CDA-Statenfractie,

Eline Vedder

Betrokken statenleden

E.c. Vedder Monaster
E.C. Vedder-Monaster Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen