CDA: "Informatiebijeenkomsten N34"

Gepubliceerd op: 15 juni 2022 14:06

De fractie van het CDA heeft op 15 juni vragen gsteld over informatiebijeenkomsten N34.

'Op 26 januari jongstleden zijn de Statenleden bijgepraat door het projectbureau N34 over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de MER. In een mail van 24 januari 2022 (in een reactie op het verzoek van inwoners om de informatiebijeenkomst N34 bij te mogen wonen) geeft het projectbureau N34 aan dat de bijeenkomst niet voor inwoners is bestemd en dat aansluitend bijeenkomsten worden gehouden voor de gemeenteraden en "de omgeving", waarbij dezelfde info zal worden verstrekt. De uitnodiging voor de bijeenkomsten konden inwoners medio maart/april verwachten. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdD (d.d. 14 juni 2022) geeft u aan dat deze bijeenkomsten nu in het laatste kwartaal van 2022 worden verwacht, onder voorbehoud van de uitkomsten van aanvullend onderzoek.

De CDA-fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

  • Hebben de beloofde bijeenkomsten voor de gemeenten wél plaatsgevonden?
  • Bent u het met ons eens dat het onzorgvuldig is dat inwoners eerst worden beloofd in maart/april te worden bijgepraat, en daarna niets meer horen? En dat zij via schriftelijke vragen moeten vernemen dat het -misschien- het laatste kwartaal van 2022 wordt?
  • Hoe gaat u ervoor zorgen dat inwoners beter worden geïnformeerd en niet worden geconfronteerd met beloftes die niet worden nagekomen?

CDA-Statenfractie, Eline Vedder'