Besluiten

Periode: februari 2022

Jaar geselecteerd: 2022

2022 2021 2020 2019
januari (0) februari (2) maart (1) april (1) mei (0) juni (0) juli (0) augustus (0) september (0) oktober (0) november (0) december (0)

Besluiten Drents Parlement: vergadering 2 februari 2022

02 februari 2022

Op 2 februari 2022 vond een vergadering van het Drents Parlement plaats. Bekijk hier de genomen besluiten.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde van de dag: Afstandsnormen windturbines

02 februari 2022

Een aantal fracties verzoekt het college om alle ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe windturbines in de provincie Drenthe stop te zetten tot de nieuwe landelijke afstandsnormen van kracht zijn. De motie kreeg onvoldoende steun en is verworpen.

Lees meer