search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

"Een inclusief Drents Parlement maakt de politiek zoveel mooier"

Een betere afspiegeling van de samenleving in het Drents Parlement, inclusiever dus. Dat is het doel van de nieuwe werkgroep 'Inclusieve Staten'. En dat is hard nodig, volgens voorzitter van de werkgroep Statenlid Ria Haan, want binnen het huidige parlement is er geen evenwicht. Het gaat hierbij niet alleen om een onjuiste verdeling man/vrouw en een onjuiste verdeling qua leeftijd. De afspiegeling is ook scheef als we kijken naar het aantal mensen uit andere culturen, met een beperking en met een (technische) mbo-opleiding.

"Ik vind dat iedereen altijd mee moet kunnen doen in de politiek. Politiek wordt zoveel mooier als de inbreng door mensen met verschillende achtergronden wordt ingebracht. Iedereen brengt zijn eigen levenservaring mee." En door deze gevarieerde inbreng zal een grotere groep inwoners zich gehoord en gezien voelen in de Drentse politiek. En dat is natuurlijk het uiteindelijke doel van de werkgroep 'Inclusieve Staten', aldus Ria.

Provinciespel - Ria

Met het organiseren van verschillende acties hoopt de werkgroep dat partijen een meer inclusieve kandidatenlijst gaan opstellen voor de provinciale verkiezingen in 2023. Zo gaat de werkgroep in gesprek met diverse groepen inwoners, maar zal zij ook rond de tafel gaan met Drentse partijbesturen. "Zij zijn namelijk degenen die de kandidatenlijsten opstellen." Daarnaast zijn er plannen om een online campagne op te zetten om mensen te enthousiasmeren voor de politiek. "En daarbij willen we de campagne zo insteken, dat we andere groepen inwoners aanspreken dan die we normaal al benaderen." Dit alles voor een meer inclusievere Staten.

Verschil tussen diversiteit en inclusiviteit

Streven naar diversiteit is inmiddels een bekend begrip. Daar wordt vaak een ander begrip aan toegevoegd: inclusiviteit. Inclusiviteit benadrukt niet de verschillen tussen mensen, maar de onderlinge verbondenheid. Synergie creëren tussen verschillende soorten mensen, talenten en vaardigheden is volgens veel wetenschappers en ondernemers de uitdaging van de eeuw. Diversiteit én inclusie dus. 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen