search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

50PLUS: "Duurzaamheidsleningen voor ouderen"

Op 1 maart heeft de fractie van 50PLUS vragen gesteld over duurzaamheidsleningen voor ouderen.

"Zoals bekend stijgt de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking. Deze ontwikkeling heeft voor de regering geleid tot nieuw beleid waarbinnen de AOW-leeftijd is opgetrokken tot ruim 67 jaar. Deze leeftijd zal in de toekomst nog verder worden opgetrokken. Deze op zichzelf heuglijke ontwikkeling staat in schril contrast met de leeftijdsgrens die de overheidsinstanties SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en NEF (Nationaal Energiebespaarfonds) hanteren voor duurzaamheids- en blijversleningen. Genoemde instanties blijven ondanks de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen, de standaardleeftijd van 75 jaar hanteren. Los van het feit dat binnen enkele jaren de Nederlandse bevolking voor meer dan de helft uit 50plussers zal bestaan, is er in de provincie Drenthe sprake van een extra vergrijsde bevolking en een extra verouderd woningenbestand. Om deze grote groep mee te laten doen aan de Drentse ambities van de energietransitie, is het derhalve niet meer dan logisch om de leeftijdsgrens voor leningen op te trekken naar minimaal 85 jaar. Buitendien een mooie gelegenheid om de slogan van het College, "Iedereen doet er toe; Iedereen doet mee", inhoud te geven. Wij vragen u daarom:

  • Is het College op de hoogte van de mogelijkheid om op provinciaal niveau dit te regelen bij SVn en NEF en is zij bereid dit nader te onderzoeken?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Is het College bereid om dit bespreekbaar te maken binnen SVn en NEF?
  • Zo nee, waarom niet.?
  • Indien nodig, is het College bereid eventueel een garantiefonds in te richten om deze categorie te helpen met de verduurzaming en levensloopbestendig maken van hun woning?
  • Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en zien uw reactie met belangstelling tegemoet,

Fractie 50PLUS, Frank Duut"

Betrokken statenleden

F.p. Duut
F.P. Duut Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen