search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_vitaal_platteland_220304

Vitaal platteland

De samenleving op het platteland verandert. De werkgemeenschappen van vroeger veranderen in woongemeenschappen. Lokale saamhorigheid en naoberschap leveren plaats in voor meer vrijblijvendheid. Betrokkenheid en samenleven vinden nu meer en meer plaats op basis van persoonlijke keuzes, afhankelijk van leefstijl.

Dorpen worden door veel mensen ervaren als prettige woonomgeving. Er is vrijheid en ruimte, maar tegelijkertijd ook veiligheid en geborgenheid. Deze kwaliteiten zorgen samen met factoren als de dorpscultuur, de geschiedenis, het landschap en dorpstrots voor binding. De provincie wil een platteland dat levenskrachtig en zelfredzaam is, waarbij er sprake is van een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid.

Vitaal platteland klein foto onze winkel 

Actuele onderwerpen bij dit thema zijn:

 

Gerelateerd nieuws

Nieuws 25 november 2015

Noordelijke Rekenkamer over krimpbeleid

Op 25 november heeft de Noordelijke Rekenkamer een toelichting gegeven op het in september gepubliceerde rapport: "Het krimpbeleid van de provincie Drenthe". Lees verder in: Noordelijke Rekenkamer over krimpbeleid MEER

Nieuws 04 november 2015

Van leenfiets tot ideeënbus

Het jeugddebat zette de Drentse politici weer op scherp. Op dinsdag 3 november gingen ruim 50 jongeren tussen de 12 en 18 jaar in debat over Drenthe en krimp. Lees verder in: Van leenfiets tot ideeënbus MEER

Nieuws 17 september 2015

Drents parlement praat over krimp

Op 16 september zijn de Staten geïnformeerd over krimp. Verschillende gastsprekers enthousiasmeerden de leden om de gevolgen van krimp samen met organisaties en mensen in de provincie aan te pakken. Lees verder in: Drents parlement praat over krimp MEER

Nieuws 09 september 2015

Statenontmoeting: Drenthe en Krimp

Woensdag 16 september vindt een Statenontmoeting plaats met het thema: Drenthe en Krimp. De ontmoeting start om 8.45 uur en vindt plaats in het provinciehuis. U bent van harte welkom om deel te nemen! Lees verder in: Statenontmoeting: Drenthe en Krimp MEER

Nieuws 11 november 2013

Statenontmoeting: Breedband op het platteland

De Ontvangstzaal in het provinciehuis zat vol op woensdag 6 november 2013. Niet alleen Statenleden, maar ook veel belangstellenden vanuit andere hoeken waren aanwezig bij de Statenontmoeting met als onderwerp: breedband op het platteland. Zo bevonden zich onder de gasten onder andere medewerkers van Stamm, BOKD en Ziggo. Lees verder in: Statenontmoeting: Breedband op het platteland MEER

Nieuws 06 februari 2013

Statenontmoeting: Wonen en Werkgelegenheid

Hoe krijgen we de Drentse woningmarkt in beweging? Het antwoord op deze vraag blijkt complex. Tijdens de Statenontmoeting over Wonen & Werkgelegenheid van 6 februari 2013 zijn de Drentse Statenleden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en de rol die de provincie in de huidige omstandigheden zou kunnen of moeten oppakken. Lees verder in: Statenontmoeting: Wonen en Werkgelegenheid MEER

Nieuws 01 mei 2012

Vitaal platteland (mei 2012)

Het Drents Panel onderzoek van maart 2012 had als thema 'Vitaal platteland'. In de peiling is ingegaan op verschillende aspecten die samenhangen met vitaal platteland, zoals de aan-/afwezigheid van voorzieningen en krimp. Lees verder in: Vitaal platteland (mei 2012) MEER

Gerelateerde moties en besluiten

Besluit 06 juli 2016

Eerste onderdelen Investeringsagenda goedgekeurd

Het Drents parlement heeft tijdens de vergadering van 6 juli ingestemd met de onderdelen 'breedband' en 'cultuur' van de Investeringsagenda. Lees verder in: Eerste onderdelen Investeringsagenda goedgekeurd MEER

Motie 12 november 2015

Unaniem over de motie 'hartveilig Drenthe'

De fracties GroenLinks, CDA, PvdA, SP hebben op 11 november de motie 'Hartveilig Drenthe' ingediend. De motie is breed omarmd door het parlement: alle fracties stemden vóór. Lees verder in: Unaniem over de motie 'hartveilig Drenthe' MEER

Gerelateerde vragen

Vraag 23 oktober 2015

CDA, PvdA, SP en GroenLinks: "AED-reanimatiegeoefendheid"

Op 23 oktober hebben de fracties van CDA, PvdA, SP en GroenLinks vragen gesteld over AED-reanimatiegeoefendheid in Drenthe. Lees verder in: CDA, PvdA, SP en GroenLinks: "AED-reanimatiegeoefendheid" MEER

Vraag 01 oktober 2015

CDA: "Pinautomaten platteland"

De CDA-Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over pinautomaten op het platteland. Lees verder in: CDA: "Pinautomaten platteland" MEER

Vraag 01 oktober 2015

CDA: "Pinautomaten platteland"

De CDA-Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over pinautomaten op het platteland. Lees verder in: CDA: "Pinautomaten platteland" MEER

Vraag 15 augustus 2015

VVD: "Mogelijke investeerder breedband"

Op 15 augustus heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld over een mogelijke investeerder in breedband in Drenthe. Mogelijk biedt dit grote kansen voor een snelle verglazing in Drenthe. Lees verder in: VVD: "Mogelijke investeerder breedband" MEER

Vraag 22 mei 2015

PVV:"Situatie van de scholen in kleine kernen"

Op 22 mei heeft de PVV-fractie vragen gesteld over het basisonderwijs in kleine kernen. De gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat er voldoende openbaar basisonderwijs is in hun gemeente. Deze wettelijke eis lijkt weggepoetst te worden. Lees verder in: PVV:"Situatie van de scholen in kleine kernen" MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen