search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

Ruimte&Mobiliteit

Het Drents parlement verdiept zich de komende jaren in 3 thema's. Eén van deze thema's is Ruimtelijke ordening & mobiliteit. Op deze pagina vindt u de kennisbank over dit thema.

De kennisbank is een digitale bibliotheek waarin actuele kennis en informatie wordt bijgehouden. De informatie gebruikt het Drents parlement om zorgvuldige afwegingen te kunnen maken. De kennisbank bestaat uit relevante onderzoeken en artikelen uit landelijke en provinciale bronnen. Het gaat niet om interne informatie, zoals brieven van het college van Gedeputeerde Staten en Statenstukken. Deze zijn via het Staten Informatie Systeem beschikbaar.

Bereikbaarheid foto klein

Pilot

Voor de kennisbank Ruimtelijke ordening & mobiliteit is een pilot gestart, die tot het najaar van 2017 zal doorlopen. Op basis van de ervaringen wordt de kennisbank al dan niet verder ontwikkeld en uitgebreid met de kennisbanken over de thema's Veranderende samenleving en Leefbaarheid & regionale economie.

Energietransitie

Mobiliteit

Omgevingswet 

Ruimtelijke ordening

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen