search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/ruimtelijke_ontwikkeling_klein_224265

Ruimtelijke ontwikkeling

De provincie is verantwoordelijk voor een groot deel van de ruimtelijke ontwikkeling in Drenthe. Met het oog op de toekomst moet er slim worden omgegaan met de schaarse ruimte. Een verantwoorde verdeling van de ruimte vraagt om duidelijke keuzes.

We willen landelijk wonen, maar ondernemers vragen ook om een bedrijventerrein. We willen genieten van de natuur, maar hebben ook voldoende wegen nodig. De provincie zorgt voor een zo goed mogelijke verdeling van de aanwezige ruimte.

Ruimtelijke ontwikkeling klein 

Gerelateerd nieuws

Nieuws 14 december 2016

Voorlopig afsluitend debat FOC

Tijdens de laatste Statenvergadering van 2016 vond een (voorlopig) afsluitend debat plaats over het Factory Outlet Center. Lees verder in: Voorlopig afsluitend debat FOC MEER

Nieuws 18 mei 2016

Commissie verdeeld over FOC

Op woensdag 18 mei stond het onderwerp Factory Outlet Center (FOC) op de agenda van de commissie Omgevingsbeleid. Aan de provincie Drenthe is gevraagd om de Omgevingsvisie aan te passen, zodat een FOC mogelijk is. Lees verder in: Commissie verdeeld over FOC MEER

Nieuws 23 maart 2016

"Wie durft de wissel om te zetten?"

In de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid heeft dhr. Lampert ingesproken op het onderwerp 'aanleg passeerspoor Station Emmen-Zuid'. Lees verder in: "Wie durft de wissel om te zetten?" MEER

Nieuws 12 januari 2016

Dialoog retailagenda

De leden van het Drents parlement gaan op 13 januari in gesprek met het college van Gedeputeerde Staten over de nog op te stellen Retailagenda Drenthe 2016-2020. Lees verder in: Dialoog retailagenda MEER

Nieuws 10 juni 2015

Veel vragen over Factory Outlet Center

De commissie Omgevingsbeleid heeft uitgebreid stilgestaan bij de plannen voor een Factory Outlet Center. In de regio hebben deze plannen veel stof doen opwaaien. Dit bleek ook uit de verhalen van de insprekers. Lees verder in: Veel vragen over Factory Outlet Center MEER

Nieuws 06 februari 2013

Statenontmoeting: Wonen en Werkgelegenheid

Hoe krijgen we de Drentse woningmarkt in beweging? Het antwoord op deze vraag blijkt complex. Tijdens de Statenontmoeting over Wonen & Werkgelegenheid van 6 februari 2013 zijn de Drentse Statenleden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en de rol die de provincie in de huidige omstandigheden zou kunnen of moeten oppakken. Lees verder in: Statenontmoeting: Wonen en Werkgelegenheid MEER

Gerelateerde vragen

Vraag 22 mei 2015

PVV: "Wachtlijsten voor een huurwoning in de sociale sector"

Op 22 mei zijn er vragen van de PVV binnen gekomen over de wachtlijsten voor een huurwoning in de sociale sector. Statushouders krijgen bij voorrang een huurhuis toegewezen. Lees verder in: PVV: "Wachtlijsten voor een huurwoning in de sociale sector" MEER

Vraag 20 mei 2015

GroenLinks: "Strengere regels veehouderijen"

De staatssecretaris van infrastructuur & milieu wil de geurregels voor veeboeren aanpassen, omdat de overlast door veehouderijen veel groter is dan gedacht. GroenLinks heeft hierover op 20 mei vragen gesteld. Lees verder in: GroenLinks: "Strengere regels veehouderijen" MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen