search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_regionale_economie_220338

Regionale economie

Regionaal-economisch beleid is een kerntaak van de provincie. De provincie stimuleert de economie door te zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en te investeren in samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid.

Zo schept de provincie voorwaarden voor ondernemers om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Ondernemers zijn belangrijk voor Drenthe, omdat zij zorgen voor banen, economische groei en vernieuwing in de regio. Afhankelijk van de opgave is de provincie kwaliteitsbewaker, investeerder, beleidsbepaler of belangenbehartiger.

Regionale Economie klein 1

Actuele onderwerpen bij dit thema zijn:

Gerelateerd nieuws

Nieuws 06 april 2017

Zeven insprekers over ijsbaanplannen

De commissie Financiën, Bestuur, Cultuur en Economie heeft op woensdag 5 april langdurig stilgestaan bij de procedure rondom de ijsbaanplannen. Zeven personen spraken in op het onderwerp. Lees verder in: Zeven insprekers over ijsbaanplannen MEER

Nieuws 24 november 2016

7 insprekers op punt FOC

Op 23 november heeft de commissie Omgevingsbeleid gesproken over de vestiging van een Factory Outlet Center bij Assen. Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van het agendapunt hebben zeven personen ingesproken. Lees verder in: 7 insprekers op punt FOC MEER

Nieuws 07 september 2016

Petitie tegen FOC

Namens burgerinitiatief StadsHart Assen heeft Johan van Dijk op 7 september een petitie aangeboden. Hiermee wil Stadshart Assen de komst van een Factory Outlet Center (FOC) buiten het centrum tegen gaan. Lees verder in: Petitie tegen FOC MEER

Nieuws 31 augustus 2016

Werkbezoek Fokker: Koplopers in composieten

De leden van commissie Financiën, Bestuur, Cultuur en Economie maken op 7 september kennis met het programma World Class Composites Solutions (WCCS). WCCS is een samenwerking van Fokker Hoogeveen met het regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen en hogescholen. Lees verder in: Werkbezoek Fokker: Koplopers in composieten MEER

Nieuws 02 juni 2016

Schapen, hunebedden en sterrenkunde

De dag van Europa is de jaarlijkse dag in het teken van Europese eenwording. Om stil te staan bij deze dag organiseerde de werkgroep DrEUn op woensdag 1 juni een excursie naar kennisinstituut ASTRON en Major Electronics uit Hoogeveen, een bedrijf dat kennis vanuit ASTRON in de praktijk toepast. Lees verder in: Schapen, hunebedden en sterrenkunde MEER

Nieuws 30 maart 2016

Statenbrede petitie voor behoud gevangenissen

De Drentse Staten hebben een petitie opgesteld voor het volledig open houden van de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel. Op 30 maart is deze petitie aangeboden aan de Vaste kamercommissie. Lees verder in: Statenbrede petitie voor behoud gevangenissen MEER

Nieuws 12 januari 2016

Dialoog retailagenda

De leden van het Drents parlement gaan op 13 januari in gesprek met het college van Gedeputeerde Staten over de nog op te stellen Retailagenda Drenthe 2016-2020. Lees verder in: Dialoog retailagenda MEER

Nieuws 19 augustus 2015

Bouw Wildlands Adventure Zoo in volle gang

Op woensdag 19 augustus heeft een groep Statenleden een rondleiding gehad op de bouwplaats van Wildlands Adventure Zoo Emmen. De Staten waren verrast door het veelbelovende megaproject. Lees verder in: Bouw Wildlands Adventure Zoo in volle gang MEER

Gerelateerde moties en besluiten

Motie Besluit 08 juni 2016

Noorden meer zeggenschap over de NOM

De provincie Drenthe wordt samen met de provincies Groningen en Friesland voor 50% aandeelhouder van de NOM. Het Drents parlement stemde unaniem in met deze aanpassing in eigendoms- en zeggenschapsverhouding. Lees verder in: Noorden meer zeggenschap over de NOM MEER

Motie Besluit 08 juni 2016

Noorden meer zeggenschap over de NOM

De provincie Drenthe wordt samen met de provincies Groningen en Friesland voor 50% aandeelhouder van de NOM. Het Drents parlement stemde unaniem in met deze aanpassing in eigendoms- en zeggenschapsverhouding. Lees verder in: Noorden meer zeggenschap over de NOM MEER

Motie 09 maart 2016

Meer promotie voor ondernemend Drenthe

Het parlement heeft op 9 maart ingestemd met de motie 'promotie ondernemend Drenthe'. Een grotere bekendheid aan ondernemend Drenthe zal bijdragen aan een completer en aantrekkelijker imago. Lees verder in: Meer promotie voor ondernemend Drenthe MEER

Motie 12 november 2015

Parlement stemt in met motie 'versterken railgoederenvervoer'

Op 11 november heeft D66 de motie 'versterking railgoederenvervoer Dryport Coevorden Emmen' ingediend. Een ruime meerderheid van het parlement kan zich vinden in deze motie. Lees verder in: Parlement stemt in met motie 'versterken railgoederenvervoer' MEER

Motie 12 november 2015

Motie 'wijzigen inkoopbeleid' aangenomen

De fracties VVD en Sterk Lokaal zijn van mening dat er in het inkoopbeleid van de provincie Drenthe te weinig aandacht is voor Drentse ondernemers. Om die reden is een motie ingediend. Lees verder in: Motie 'wijzigen inkoopbeleid' aangenomen MEER

Motie 14 oktober 2015

Motie TTIP en CETA aangehouden

In de Statenvergadering van 14 oktober heeft de SP een motie over TTIP en CETA, twee handelsverdragen die de Europese Unie wil afsluiten met de Verenigde Staten en Canada. De motie is aangehouden. Lees verder in: Motie TTIP en CETA aangehouden MEER

Besluit 01 juli 2015

Besluit waterschapsfusie uitgesteld

Het Drents parlement heeft nog te veel vragen om een besluit te kunnen nemen over de fusie tussen de waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland. Lees verder in: Besluit waterschapsfusie uitgesteld MEER

Gerelateerde vragen

Vraag 22 maart 2016

ChristenUnie: "Gedeeltelijke sluiting gevangenis Veenhuizen"

Op 21 maart heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat de gevangenis in Veenhuizen in 2021 deels moet sluiten. Lees verder in: ChristenUnie: "Gedeeltelijke sluiting gevangenis Veenhuizen" MEER

Vraag 26 januari 2016

D66: "Holtingerveld"

Op 25 januari 2016 heeft de fractie van D66 vragen gesteld over het Holtingerveld. Lees verder in: D66: "Holtingerveld" MEER

Vraag 29 september 2015

CDA: "Sluiting Wabco Meppel"

De CDA-Statenfractie heeft op 24 september schriftelijke vragen gesteld over autotoeleverancier Wabco, die aangekondigd hebben een vestiging in Meppel te sluiten. Lees verder in: CDA: "Sluiting Wabco Meppel" MEER

Vraag 24 september 2015

CDA: "Onderzoek kunstijsbaan"

Op 23 september heeft het CDA vragen gesteld over het haalbaarheidsonderzoek naar een kunstijsbaan, dat eerder dit jaar is aangeboden aan de gemeenten Assen en Hoogeveen. Lees verder in: CDA: "Onderzoek kunstijsbaan" MEER

Vraag 24 september 2015

CDA: "Onderzoek kunstijsbaan"

Op 23 september heeft het CDA vragen gesteld over het haalbaarheidsonderzoek naar een kunstijsbaan, dat eerder dit jaar is aangeboden aan de gemeenten Assen en Hoogeveen. Lees verder in: CDA: "Onderzoek kunstijsbaan" MEER

Vraag 08 september 2015

CDA: "Inventarisatie externe bureaus"

Op 8 september heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld. De fractie wil weten of en op welke wijze externen worden ingezet ten behoeve van de verschillende projecten onder provinciale regie. Lees verder in: CDA: "Inventarisatie externe bureaus" MEER

Vraag 06 augustus 2015

VVD: "Misgelopen subsidie Kornwerderzandsluizen"

Op 6 augustus stelde de VVD-fractie schriftelijke vragen over de misgelopen subsidie die bedoeld was voor het verbreden van de Kornwerderzandsluizen in de Afsluitdijk. Lees verder in: VVD: "Misgelopen subsidie Kornwerderzandsluizen" MEER

Vraag 23 juli 2015

PvdA: "Behoud werkgelegenheid buschauffeurs"

Op 23 juli heeft de PvdA vragen gesteld over de werkgelegenheid van circa 15 buschauffeurs van Connexxion die als gevolg van bezuinigingen door het OV bureau Groningen Drenthe hun baan dreigen te verliezen. Lees verder in: PvdA: "Behoud werkgelegenheid buschauffeurs" MEER

Vraag 18 juni 2015

PvdA en GL: "Participatiewet"

Op 18 juni hebben de fracties PvdA en GroenLinks vragen gesteld over de mogelijkheden om werknemers met een beperking op de Drentse arbeidsmarkt te plaatsen. Lees verder in: PvdA en GL: "Participatiewet" MEER

Vraag 02 juni 2015

PvdA: "Ontslagen in de thuiszorg"

Op 2 juni heeft de PvdA-fractie vragen gesteld over de thuiszorg. De fractie is bezorgd over de dreigende ontslagen in de thuiszorgsector in Drenthe. Lees verder in: PvdA: "Ontslagen in de thuiszorg" MEER

Vraag 28 mei 2015

PvdA: "Effecten BTW-verhoging op recreatiesector"

Op 28 mei heeft de PvdA vragen ingediend over de mogelijke gevolgen voor de Drentse recreatiesector van de voorgestelde BTW-verhoging van 6 naar 21 procent in het kader van de hervorming van het belastingstelsel. Lees verder in: PvdA: "Effecten BTW-verhoging op recreatiesector" MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen