search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_foto_natuur_220126

Natuur

In Drenthe liggen natuurterreinen en landbouwgebieden die samen een waardevol landschap vormen. De provincie wil de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en waar mogelijk verder ontwikkelen.

Om dit te bereiken werkt de provincie samen met zowel beheerders als agrariërs. Ook verleent de provincie subsidie om de kwaliteit van natuur en landschappen te verbeteren.

Natuur foto klein
 

Actuele onderwerpen bij dit thema zijn:

Gerelateerd nieuws

Nieuws 11 januari 2017

Commissie enthousiast over uitwerking motie behoud weide- en akkervogels

Tijdens de eerste commissievergadering van 2017 stond de uitwerking van de motie 'Behoud weide- en akkervogels' op de agenda. Het voorgestelde Plan van aanpak is met enthousiasme ontvangen. Lees verder in: Commissie enthousiast over uitwerking motie behoud weide- en akkervogels MEER

Nieuws 03 november 2016

Informatiedag Wet natuurbescherming

De leden van de commissie Omgevingsbeleid hebben op woensdag 2 november deelgenomen aan een informatiedag met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Lees verder in: Informatiedag Wet natuurbescherming MEER

Nieuws 31 augustus 2016

Kunstroute Into Nature art expedition

Op 7 september staat het deelnemen aan de kunstroute Into Nature art expedition op de agenda van de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. Lees verder in: Kunstroute Into Nature art expedition MEER

Nieuws 12 januari 2016

Informatiebijeenkomst Wet natuurbescherming

De leden van het Drents parlement zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de implementatie van de Wet natuurbescherming. Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 januari. Lees verder in: Informatiebijeenkomst Wet natuurbescherming MEER

Nieuws 02 december 2015

Nieuwe voorziening schaapskuddes

Albert Kerssies maakte op 2 december gebruik van zijn spreekrecht. Hij deed een dringend beroep op het Drents parlement om de subsidie aan de Drentse schaapskuddes te verhogen. Lees verder in: Nieuwe voorziening schaapskuddes MEER

Nieuws 08 oktober 2015

Drents parlement op natuurexcursie

Het parlement was op 7 oktober op excursie met verschillende natuur- en milieuorganisaties. De leden kregen hier voorbeelden te zien van slimme combinaties van beschermen, beleven en benutten. Lees verder in: Drents parlement op natuurexcursie MEER

Gerelateerde moties en besluiten

Motie 08 juni 2016

Unaniem voor motie bijenbermen langs provinciale vaarwegen

De fractie van D66 heeft in de Statenvergadering van 8 juni een motie ingediend, waarbij het college wordt opgedragen om zogeheten bijenbermen te realiseren. Lees verder in: Unaniem voor motie bijenbermen langs provinciale vaarwegen MEER

Motie 09 maart 2016

Brede steun voor behoud weide- en akkervogels in Drenthe

Onderzoeken laten zien dat het aantal weide- en akkervogels in Drenthe schrikbarend afneemt. Het parlement roept tijdens de Statenvergadering van 9 maart GS op om actie te ondernemen tegen deze achteruitgang. Lees verder in: Brede steun voor behoud weide- en akkervogels in Drenthe MEER

Gerelateerde vragen

Vraag 05 september 2016

GroenLinks: "Into Nature Okkenveen"

Op 4 september heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over Into Nature Okkenveen. Lees verder in: GroenLinks: "Into Nature Okkenveen" MEER

Vraag 14 juni 2016

GroenLinks: "Bomenkap en de Flora- en Faunawet"

De fractie van GroenLinks heeft op 14 juni schriftelijke vragen gesteld over bomenkap in relatie tot de Flora- en faunawet. Lees verder in: GroenLinks: "Bomenkap en de Flora- en Faunawet" MEER

Vraag 26 januari 2016

D66: "Holtingerveld"

Op 25 januari 2016 heeft de fractie van D66 vragen gesteld over het Holtingerveld. Lees verder in: D66: "Holtingerveld" MEER

Vraag 26 oktober 2015

GroenLinks: "Laagvliegoefening helicopters in stiltegebieden en Natura2000 gebieden"

Op 26 oktober heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over laagvliegoefening helicopters in stiltegebieden en Natura2000 gebieden. Lees verder in: GroenLinks: "Laagvliegoefening helicopters in stiltegebieden en Natura2000 gebieden" MEER

Vraag 24 september 2015

VVD en CDA: "Nieuwe eisen drainage en waterputten"

Op 22 september hebben de fracties VVD en CDA schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe provinciale eisen m.b.t. het aanleggen van drainage en waterputten binnen een afstand van 1500 meter van Natura 2000 gebieden. Lees verder in: VVD en CDA: "Nieuwe eisen drainage en waterputten" MEER

Vraag 03 augustus 2015

SP: "Beleid stiltegebieden"

Op 3 augustus heeft de SP vragen gesteld over het stiltebeleid van de provincie. Aanleiding vormde de wens van de Drentse Natuur- en Milieufederatie dat de provincie meer werk maakt van het beleid rond stiltegebieden. Lees verder in: SP: "Beleid stiltegebieden" MEER

Vraag 10 juni 2015

GroenLinks: "Pijpleiding Schoonebeek-Duitsland"

Op 10 juni heeft GroenLinks vragen gesteld over de pijpleiding Schoonebeek-Duitsland, naar aanleiding van de stillegging van de oliewinning in Schoonebeek. Lees verder in: GroenLinks: "Pijpleiding Schoonebeek-Duitsland" MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen