search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/milieu_foto_klein_217811

Milieu

 De omgeving waarin we leven moet schoon en veilig zijn. Met zuivere lucht, helder water, schone grond en duurzame energie. De provincie stimuleert verantwoord gebruik van de aarde. Voor een duurzaam schone leefomgeving, waar ook alle ruimte is voor economische ontwikkeling.

De provincie maakt milieubeleid voor de regio, stelt regels op die aansluiten bij nationaal beleid en Europese richtlijnen. Samen met gemeenten, bedrijven en inwoners werkt de provincie aan een schoon milieu en een gezond klimaat. Door organisaties en mensen bij elkaar te brengen en milieuvergunningen en subsidies te verlenen.

Milieu foto klein 

Actuele onderwerpen bij dit thema is:

  • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  • Lelieteelt 
  • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Gerelateerde moties en besluiten

Motie 19 april 2017

Drents parlement unaniem over versnelling asbestdaken

Het Drents parlement heeft op 19 april ingestemd met het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen euro voor het versnellen van de verwijdering asbestdaken. Lees verder in: Drents parlement unaniem over versnelling asbestdaken MEER

Motie 09 maart 2016

Motie 'Circulaire economie' aangehouden

In de Statenvergadering van 9 maart diende de SP een motie in, waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om een informatief stuk over circulaire economie op te stellen. De motie is aangehouden. Lees verder in: Motie 'Circulaire economie' aangehouden MEER

Motie 03 februari 2016

Parlement stemt vóór frackenvrij Drenthe

Op 3 februari dienden de fracties GroenLinks, PvdA, SP, CU en Sterk Lokaal een motie in, die ervoor moet zorgen dat de provincie Drenthe een frackenvrije provincie blijft. De motie werd aangenomen. Lees verder in: Parlement stemt vóór frackenvrij Drenthe MEER

Motie 12 november 2015

Aangenomen motie over aanvullende maatregelen CO2-reductie

De fractie van GroenLinks heeft op 11 november een motie ingediend, waarmee het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen op met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande CO2-reductie ook na 2020 te bewerkstelligen. Lees verder in: Aangenomen motie over aanvullende maatregelen CO2-reductie MEER

Gerelateerde vragen

Vraag 23 februari 2016

CDA: "Verbod op asbestdaken in 2024"

Op 23 februari heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over verbod op asbestdaken in 2024. Lees verder in: CDA: "Verbod op asbestdaken in 2024" MEER

Vraag 05 februari 2016

GroenLinks: "130 op de A28"

Op 5 februari heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over het feit dat vanaf die datum 130 kilometer per uur gereden mag worden op de A28. Lees verder in: GroenLinks: "130 op de A28" MEER

Vraag 07 oktober 2015

50Plus: "Watercontrole lozingswater door bedrijven"

Op 6 oktober heeft de fractie van 50Plus schriftelijke vragen gesteld over watercontrole lozingswater door bedrijven. Lees verder in: 50Plus: "Watercontrole lozingswater door bedrijven" MEER

Vraag 06 oktober 2015

GroenLinks: "Fraude in de auto-industrie"

Op maandag 5 oktober heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over fraude in de auto-industrie. Lees verder in: GroenLinks: "Fraude in de auto-industrie" MEER

Vraag 11 augustus 2015

SP: "Wijziging gasopslagplan"

De SP-fractie heeft op 11 augustus schriftelijke vragen gesteld over de wijziging van het opslagplan voor de ondergrondse gasopslag in Norg. Lees verder in: SP: "Wijziging gasopslagplan" MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen