search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_energie_220382

Energie

De provincie is de regisseur van de ruimtelijke ordening én de regionale economie. Deze economie moet duurzaam zijn.

Een belangrijke pijler onder een duurzame economie is de energietransitie. We streven naar een economie die gebaseerd is op een laag energiegebruik en gebruik van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, biomassa en aardwarmte.

Energie foto klein

Actuele onderwerpen bij dit thema zijn:

  Gerelateerd nieuws

  Nieuws 08 september 2016

  Insprekers over vaststelling zoekgebieden windenergie

  Op 24 juni 2016 schreef dhr. Broekema een brief naar het Drents parlement over de aanwijzing van de zoekgebieden windenergie. Deze brief stond op 7 september op de agenda van de commissie Omgevingsbeleid. Lees verder in: Insprekers over vaststelling zoekgebieden windenergie MEER

  Nieuws 29 maart 2016

  Statenleden doen mee aan actie 'zoek de energieslurper'

  Voor de actie 'Zoek de energieslurper' gaat een groep Statenleden thuis het energiegebruik van huishoudelijke apparaten meten. Gedeputeerde Steplstra gaf dinsdag 29 maart het startschot voor de actie. Lees verder in: Statenleden doen mee aan actie 'zoek de energieslurper' MEER

  Nieuws 23 maart 2016

  Brede steun voor voorstel Sport & Duurzaamheid

  Op 23 maart heeft de commissie Omgevingsbeleid gesproken over Sport & Duurzaamheid, een voorstel van de fracties PvdA, VVD, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, SterkLokaal en 50PLUS. Lees verder in: Brede steun voor voorstel Sport & Duurzaamheid MEER

  Nieuws 10 februari 2016

  Werkbezoek aan biologische zorgboerderij de Drentse Hoeve

  Vandaag brachten de Statenleden een bezoek aan biologische zorgboerderij de Drentse Hoeve. Het bezoek was op uitnodiging van de Drentse Energie Organisatie, een organisatie die projecten rond duurzame energie ondersteunt. Lees verder in: Werkbezoek aan biologische zorgboerderij de Drentse Hoeve MEER

  Nieuws 14 oktober 2015

  Uitvoerig debat over windmolenplan De Drentse Monden en Oostermoer

  Op woensdag 14 oktober heeft het Drents parlement zich in een extra Statenvergadering uitgesproken over het voorontwerp-inpassingsplan van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Lees verder in: Uitvoerig debat over windmolenplan De Drentse Monden en Oostermoer MEER

  Gerelateerde moties en besluiten

  Besluit Motie 08 juni 2016

  Aandacht voor energie in jaarstukken 2015

  Tijdens de Statenvergadering van 8 juni heeft het Drents parlement ingestemd met de jaarstukken 2015. In de jaarstukken staat wat de provincie het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en hoeveel dat heeft gekost. Lees verder in: Aandacht voor energie in jaarstukken 2015 MEER

  Besluit Motie 08 juni 2016

  Aandacht voor energie in jaarstukken 2015

  Tijdens de Statenvergadering van 8 juni heeft het Drents parlement ingestemd met de jaarstukken 2015. In de jaarstukken staat wat de provincie het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en hoeveel dat heeft gekost. Lees verder in: Aandacht voor energie in jaarstukken 2015 MEER

  Besluit 08 juni 2016

  Op weg naar een energieneutraal Drenthe

  Een stevige inzet op energieneutraal wonen en in gesprek over nieuwe energielandschappen. Dat zijn de speerpunten uit de nieuwe Energieagenda 2016-2020. Op 8 juni heeft het Drents parlement ingestemd met deze agenda. Lees verder in: Op weg naar een energieneutraal Drenthe MEER

  Motie 03 februari 2016

  Unaniem over motie windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

  Het parlement heeft op 3 februari unaniem ingestemd met een motie, waarbij GS worden opgeroepen om een eventuele zienswijze op te stellen op het Ontwerp Inpassingsplan windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Lees verder in: Unaniem over motie windpark De Drentse Monden en Oostermoer. MEER

  Motie 17 december 2015

  Motie 'Ondersteuning energiecoöperaties'

  PvdA Drenthe wil meer steun voor energiecoöperaties. Om die reden diende de fractie een motie in, ondertekend door VVD, CDA, SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal en 50PLUS. De motie is aangenomen. Lees verder in: Motie 'Ondersteuning energiecoöperaties' MEER

  Gerelateerde vragen

  Vraag 20 maart 2017

  VVD: "Zonnepanelen op landbouwgronden"

  De VVD heeft op 20 maart schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke plaatsing van zonnepanelen op Drentse landbouwgronden. Lees verder in: VVD: "Zonnepanelen op landbouwgronden" MEER

  Vraag 21 februari 2017

  D66: "Verruimen zoekgebieden"

  Op 21 februari heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de verruiming van zoekgebieden voor windenergie. Lees verder in: D66: "Verruimen zoekgebieden" MEER

  Vraag 21 december 2016

  D66: "Motie Smaling/Vos: Stimulering duurzame energieproductie"

  Op 21 december heeft D66 vragen gesteld over de door de Tweede Kamer aangenomen motie 'Stimulering duurzame productie'. Lees verder in: D66: "Motie Smaling/Vos: Stimulering duurzame energieproductie" MEER

  Vraag 09 maart 2016

  PvdA: "Inspraakprocedure Windmolenparken"

  Op 9 maart 2016 heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de inspraakprocedure ontwerpbesluiten Windmolenparken. Lees verder in: PvdA: "Inspraakprocedure Windmolenparken" MEER

  Vraag 02 oktober 2015

  Sterk Lokaal: "Windenergie en draagvlak"

  Op 2 oktober heeft de fractie van Sterk Lokaal schriftelijke vragen gesteld over windenergie en draagvlak. Lees verder in: Sterk Lokaal: "Windenergie en draagvlak" MEER

  Vraag 02 oktober 2015

  PvdA: "Uitlatingen in pers over windenergie"

  De fractie van de PvdA heeft op 1 oktober 2015 vragen gesteld over de uitlatingen in de pers over windenergie. Lees verder in: PvdA: "Uitlatingen in pers over windenergie" MEER

  Vraag 28 augustus 2015

  PvdA: "Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande bouw"

  De fractie van de PvdA heeft op 28 augustus schriftelijke vragen gesteld over o.a. de verduurzaming van de woningvoorraad van Drenthe. Lees verder in: PvdA: "Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande bouw" MEER

  Zoek document

  Zoeken binnen deze website

  Snelzoeken
  Provinciale Staten logo
  Inloggen