search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

Vitaal platteland

De samenleving op het platteland verandert. De werkgemeenschappen van vroeger veranderen in woongemeenschappen. Lokale saamhorigheid en naoberschap leveren plaats in voor meer vrijblijvendheid. Betrokkenheid en samenleven vinden nu meer en meer plaats op basis van persoonlijke keuzes, afhankelijk van leefstijl.

Dorpen worden door veel mensen ervaren als prettige woonomgeving. Er is vrijheid en ruimte, maar tegelijkertijd ook veiligheid en geborgenheid. Deze kwaliteiten zorgen samen met factoren als de dorpscultuur, de geschiedenis, het landschap en dorpstrots voor binding. De provincie wil een platteland dat levenskrachtig en zelfredzaam is, waarbij er sprake is van een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid.

Vitaal platteland klein foto onze winkel 

Actuele onderwerpen bij dit thema zijn:

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen