Statenlid in Beeld - Siemen Vegter (CDA)

Gepubliceerd op: 22 mei 2020 11:05

Wie zijn de volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in het Drents parlement? Statenlid Siemen Vegter van het CDA stelt zich voor.

 Statenlid in Beeld - Siemen Vegter

Waarom zit je in de politiek?

Toen ik een jaar of 18 was, heb ik mezelf voorgenomen om niet alleen voor mezelf te leven, maar me ook in te zetten voor de maatschappij, kerk en politiek. In mijn jongere jaren veelal in kerkelijke functies en sinds 2002 in de politiek (gemeenteraad Assen, en sinds 2015 Provinciale Staten). Begrijpen wat er gebeurt, dicht bij de besluitvorming, en de geluiden en ervaringen vanuit de maatschappij vertalen en het vervolgens proberen bij te sturen.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

Met het uitbreken van de coronapandemie vergaderen we digitaal, zowel voor de Staten als ook in mijn werk als registeraccountant/compliance officer. Politiek gezien heeft de stikstofcrisis veel aandacht opgeëist. Samen met de VVD, met steun van nog 5 partijen, heb ik daarom op 20 mei een motie ingediend om vanuit Drenthe te laten weten dat leefbaarheid op het Drentse land goed moet blijven, dat we perspectief moeten bieden aan de boeren, en ongewenste ontwikkelingen moeten voorkomen.

Waar ga je je de komende jaren hard voor maken? 

Balans in landbouw en natuur bewaken, die elkaar kunnen versterken. In de woningmarkt knelpunten oplossen, door in te zetten op het aandacht vragen voor het belang van goede afspraken tussen Rijk, provincie en gemeenten. En uiteraard blijf ik het stikstofdossier met veel belangstelling volgen.

Waarom een rode beuk?

Op het Groninger platteland genoot ik altijd van de prachtige boerderijen, met vaak een grote rode beuk als blikvanger. Daarom hebben wij in 2006 bij de bouw van ons nieuwe huis een rode beuk geplaatst, die inmiddels een mooie omvang heeft. Deze beuk is voor mij elke dag een stuk levensvreugde. Ik ben er superblij mee en trots op.

Over Siemen Vegter

Opgegroeid op het Groninger platteland vanaf 1957 en sinds 1994 woonachtig in Assen. Voel me verbonden met Drenthe, Groningen en Friesland. Getrouwd met Aafke, samen een zoon en een dochter, naast een zoon uit mijn eerste huwelijk, en twee kleinkinderen. Werkzaam in de uitdagende accountantspraktijk, waarin we bijdragen aan vertrouwen, dat het maatschappelijk verkeer mag hebben in de financiële verantwoordingen, waarover accountants zich uitspreken.