search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_d66___pvv_301750

Werkbezoek aan biologische zorgboerderij de Drentse Hoeve

Vandaag brachten de Statenleden een werkbezoek aan de Drentse Hoeve. Dit is een biologische zorgboerderij in Wezup, gerund door de familie Hilbrands. Het bezoek was op uitnodiging van de Drentse Energie Organisatie (DEO), een verbonden partij van de provincie, die projecten rond duurzame energie ondersteunt.

De Drentse Hoeve kent een drietal projecten die deels door DEO worden gefinancierd; zonnepanelen en twee biovergisters die stroom produceren. Deze stroom wordt gesubsidieerd met de zogenoemde landelijke SDE+ subsidie. DEO financiert de helft van de biovergisters.

De familie Hilbrands, eigenaar van de boerderij en de heer Roelofs van Biogas plus, zijn de twee initiatiefnemers. Nadat de heren Hilbrands en Roelofs een toelichting hebben gegeven op de boerderij, de vergisters en het financieringsproces, konden de blauwe slofjes aan en werd een rondleiding op het terrein verzorgd.

Drentse hoeve 1

De biovergisters draaien op biologische koeien-, varkens- en kippenmest en daarnaast op plantaardig afval van bijvoorbeeld aardappelen. Het hele systeem is zeer ingenieus en is een wereld op zich. Naast de stroom die wordt opgewekt, komt een grote hoeveelheid warmte vrij tijdens het proces van vergisting. Deze warmte wordt gebruikt om mest in te dikken. Daarnaast wordt deze warmte gebruikt voor de kaasmakerij van de Drentse Hoeve. Het was een zeer boeiende rondleiding.

Drentse hoeve 3

Na de rondleiding werd door de directeur van DEO een presentatie gehouden over de ondersteuning van woningbouwcorporaties en initiatieven van onderaf. Statenleden hebben in 2014 verzocht om aandacht voor deze twee onderwerpen. Tot slot werken de jaarcijfers van DEO over 2015 gepresenteerd.

De ochtend werd afgesloten met een heerlijke biologische lunch, waarbij eigengemaakte kazen konden worden geproefd.

Drentse hoeve 2

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen