search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_d66___pvv_301750

Informatiedag Wet natuurbescherming

De leden van de commissie Omgevingsbeleid hebben op woensdag 2 november deelgenomen aan een informatiedag met betrekking tot de Wet natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming treedt naar verwachting 1 januari 2017 in werking. Met deze wet gaat de verantwoordelijkheid voor de bescherming van gebieden en soorten, het faunabeheer en de houtopstanden grotendeels over van het Rijk naar de provincie.

Werkbezoek natuur 2-11-2016

Op basis van de Wet natuurbescherming moeten regels vastgelegd worden in verschillende verordeningen. Ter voorbereiding op het debat hierover in het Drents parlement (23 november en 14 december) vond deze informatieve dag plaats.

Werkbezoek natuur - groepsfoto

In de ochtend is de commissie op excursie geweest. De reis ging naar het Dwingelderveld en onder het genot van een kop koffie in het Theehuys Anserdennen werd er een presentatie gehouden over de procedure en de te behandelen stukken in de commissievergadering van 23 november. Aansluitend was er een begeleide wandeling waar op een viertal markante punten in het veld door provinciale medewerkers aanschouwelijk werd gemaakt wat de voorstellen van Gedeputeerde Staten betekenen in de praktijk van de natuurbescherming.

Werkbezoek natuur - anserdennen

s' Middags werd door zeven betrokken partijen een pitch gehouden. Zij konden hierbij aangeven wat hun standpunt is over de uitwerking van de taken uit de wet Natuurbescherming door de provincie. Na afloop konden de commissieleden met de partijen in gesprek.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen