search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_d66___pvv_301750

Statenontmoeting: Wonen en Werkgelegenheid

Hoe krijgen we de Drentse woningmarkt in beweging? Het antwoord op deze vraag blijkt complex. Tijdens de Statenontmoeting over Wonen & Werkgelegenheid van 6 februari 2013 zijn de Drentse Statenleden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en de rol die de provincie in de huidige omstandigheden zou kunnen of moeten oppakken. H. Priemus, emeritus hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling en J. Kleine, directeur van bureau PAU en als zodanig betrokken (geweest) bij de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl en Meerstad Groningen, hielden twee interessante inleidingen.

Tijd voor een omslag in het denken

Belangrijke conclusie van de zijde van Priemus: logica's van woningmarkt, financiële markten, fiscus en overheidsfinanciën staan op gespannen voet. Huidige opgave voor de provincie: verken de mogelijkheden van vergroting van het woningaanbod voor de middeninkomens (€ 34.000 - 50.000). Door de samenloop van omstandigheden dreigt deze groep tussen wal en schip terecht te komen.

Kleine gaf aan dat overheden niet langer vanuit de gedachte van 'groei' moeten opereren maar dat 'transformaties en herstructurering' voorop moeten staan, ook bij de provincie. Priemus: welke voorwaarden stellen ontwikkelaars, banken, vastgoedbeleggers, woningcorporaties aan rijksoverheid/gemeenten? Hierbij kan de provincie bemiddelen, bijvoorbeeld door het wegruimen van bureaucratische belemmeringen en het inbouwen van meer flexibiliteit. Zij kan kansen stimuleren en wellicht co-financieren, bijvoorbeeld op het terrein van energiebesparing in vastgoedvoorraad, bij het stimuleren van bewonerscoöperaties en de ontwikkeling van nutsinfrastructuur.

Panel als vraagbaak

In het tweede deel van de Statenontmoeting konden de Statenleden vragen stellen aan een panel van experts. Het panel bestond uit Priemus en Kleine, aangevuld met T. Dohle (wethouder ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en grondbeleid gemeente Meppel), T. Selten (kenner van de regionale woningmarkt en corporatieland) en J. van der Doelen (Bouw, Onroerend Goed & Leisure ING Nederland). Dohle vroeg o.a. aandacht voor de accommodaties van zorginstellingen. Selten deed de aanbeveling om de Drentse topsectoren (energie, water en agribusiness) van een steviger maatschappelijke inbedding te voorzien om langs die weg een deel van het vertrouwen van kopers te herstellen. Van der Doelen hield een stevig pleidooi voor vraaggericht ontwikkelen.

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen