search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_d66___pvv_301750

Statenontmoeting: IPO

 

Wat is de meerwaarde van belangenorganisatie IPO voor Drenthe? Deze vraag stond centraal in de Statenontmoeting die plaatsvond op woensdag 5 februari 2014. Aan de basis van de Statenontmoeting stond de door de Staten aangenomen motie uit 2011, waarin het lidmaatschap van de provincie Drenthe aan het IPO aan de orde gesteld wordt.

Denken vanuit het 'wij'

Dhr. Beukema, directeur van het IPO, trapt de ochtend af met een presentatie over de IPO-organisatie. Hierbij gaat hij specifiek in op de veranderingen die het IPO sinds 2011 heeft ondergaan. Door deze organisatieverandering is o.a. het aandachtsgebied versmald en de formatie met 30% terug gebracht. Het IPO staat ten opzichte van vóór de transitie dichter bij de provincies, aldus de heer Beukema. "Niet vanuit het 'ik' en het 'zij', maar vanuit het 'wij' ontstaan de goede dingen". Met deze zin sluit de heer Beukema zijn presentatie af en geeft daarmee aan wat volgens hem de meerwaarde van het IPO is.

Nadenken over doelbereiking en efficiency

Mevrouw Peters (bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur in Nederland, Universiteit van Maastricht) begint met de vraag wat het gevolg zou zijn als de provincie Drenthe uit het IPO stapt. Wat zou dit betekenen voor de doelbereiking en de efficiency? Het doorgronden van de processen, het leggen van contacten en het aanspreken van de juiste persoon op het juiste moment op Rijks- en Europees niveau zijn zeer specifieke zaken. Daarnaast maken twaalf spelers wellicht een grotere vuist dan één.

Vanuit de zaal werd de vraag gesteld of Drenthe zich niet beter kan richten op het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) in plaats van tot het IPO. Mevrouw Peters kon hier geen eenduidig antwoord op geven, omdat het volgens haar erg onderwerp afhankelijk is. Zij is van mening dat het goed zou zijn een kritische blik te werpen op de inhoudelijke thema's die spelen op Rijks- en Europees niveau en hierbij de vraag te stellen of deze meer geschikt zijn voor het IPO, SNN of de eigen agenda.

Kritische blik op jezelf

Redacteur van het Binnenlands Bestuur, mevrouw De Koster, geeft ten opzichte van de eerdere sprekers een ander geluid en legt de bal neer bij de Drentse Staten. "Wat doet u zelf om een bepaald punt op de agenda van het IPO te krijgen?" Met blijven mopperen aan de zijlijn bereik je niks, aldus mevrouw De Koster. Met onder andere de kritische vragen van mevrouw De Koster heeft de Statenontmoeting de Statenleden voldoende stof tot nadenken gegeven.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen