search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_d66___pvv_301750

Statenontmoeting: Cultuur in Drenthe

Op woensdag 17 december 2014 verruilden de Statenleden het provinciehuis voor de oude dorpskerk in Borger: Cultuurpodium VANSLAG. In een sfeervolle setting vond hier de Statenontmoeting 'Cultuur in Drenthe' plaats. Een zevental culturele instellingen, waaronder Museum de Buitenplaats, PeerGroup, Scala en Biblionet vertelden aan de hand van beeldende presentaties over hun ervaringen met het Drentse cultuurbeleid.

Drents Panel: Cultuur voor iedereen?

Voorafgaand aan de praktijkverhalen van de culturele instellingen, zijn de resultaten gepresenteerd van het Drents Panel. In november van dit jaar hebben ruim 1.000 inwoners van Drenthe een vragenlijst ingevuld over cultuur uitoefenen (actief, bijvoorbeeld het spelen van een instrument) en cultuur beleven (passief, bijvoorbeeld het bezoeken van een voorstelling). In 2005 en 2008 hebben soortgelijke onderzoeken plaatsgevonden.

Opmerkelijke constateringen

De bekendheid van musea in Drenthe is de laatste jaren met gemiddeld 20% toegenomen. De bezoekerscijfers blijven met een toename van circa 3% achter. Uitzondering hierop is het Drents Museum. In vergelijking met 2008 geeft een grotere groep aan dat de hoge kosten een reden is om geen culturele instellingen te bezoeken. Dit zijn vooral de mensen met een lager inkomen. 21% van de mensen vindt dat er te weinig aanbod is van een bibliotheek of bibliobus.

Opmerkingen vanuit het veld

Naast veel lovende woorden over de cultuurnota en de medewerking van de provincie, is er ook een aantal wensen geuit door de culturele instellingen*. Een veel gehoord geluid was dat het aanvragen van subsidies geen gemakkelijke opgave is. Het mag laagdrempeliger en transparanter, aldus de instellingen. Mevrouw Van der Werf van Biblionet gaf zelfs aan dat ze subsidies soms laat lopen, omdat het aanvragen ervan zoveel werk vergt.

Een ander punt dat door meerdere partijen genoemd werd, was het belang van talentontwikkeling. Het provinciale cultuurbeleid zou hier meer aandacht voor mogen hebben, zo stellen de PeerGroup en K&C Drenthe.

Cultuur op de agenda van de Staten

Met de verhalen van de culturele instellingen heeft het Drents parlement meer zicht gekregen op de gevolgen van de keuzes die gemaakt zijn in de cultuurnota 2013-2016 "Oude wereld, nieuwe mindset".

*De volgende instellingen hebben een bijdrage geleverd aan de Statenontmoeting: Geopark De Hondsrug, Scala, Museum De Buitenplaats, K&C Drenthe, Biblionet, DJT de Reus, PeerGroup en Monumentenwacht.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen