search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_d66___pvv_301750

De rol van het Drents parlement in de veranderende samenleving

Op woensdagochtend 23 november werd een Statenontmoeting georganiseerd door het Drents parlement. Naast de Drentse Statenleden waren ook Statenleden uit Groningen aanwezig. In de bijeenkomst stonden veranderingen in de samenleving en de betekenis daarvan voor de volksvertegenwoordiging centraal.

Paul Dekker, onderzoeker bij het Sociaal & Cultureel Planbureau (SCP), schetste de bevindingen uit het onderzoek 'Gescheiden werelden'. Hij laat zien hoe groepen mensen in de samenleving verschillende denkbeelden en leefwerelden hebben. Hierdoor ontmoet een deel van de mensen elkaar niet meer en hebben zij minder zicht op elkaars ideeën en opvattingen. De heer Dekker wijst op de dreiging van een tweedeling in de samenleving. Enerzijds een groep mensen die zich betrokken voelt bij en vertrouwen heeft in de overheid en anderzijds een groep mensen die meer op afstand staat en zich niet gehoord voelt en geen vertrouwen heeft in de politiek. Voor de volksvertegenwoordiging ligt er een taak om zo veel en zo goed mogelijk de inwoners van Drenthe te betrekken.

SO zaal

Aansluitend presenteerde David Bergtop de bevindingen uit zijn afstudeeronderzoek naar de democratische legitimiteit van Provinciale Staten Drenthe. Hij heeft zowel Statenleden als inwoners van Drenthe geïnterviewd en laat zien dat opvattingen van beide groepen deels uiteen lopen. David Bergtop doet in zijn onderzoek een aantal praktische aanbevelingen om mensen in Drenthe te betrekken bij het provinciale beleid.

Tot slot sprak Ferenc van Damme, van de provincie Overijssel, over de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen zich voltrekken in de samenleving en de noodzaak voor de overheid en politiek om hier op in te spelen. Het gaat wat hem betreft om betere communicatie met inwoners om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten op hun leefwereld en denkbeelden.

SO Ferenc van Damme

Michiel Herweijer, hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, verzorgde een inleiding en trad op als dagvoorzitter.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen