Drents Panel geeft stem aan inwoners van Drenthe

Gepubliceerd op: 10 december 2020 12:12

Hoe kijken de inwoners van Drenthe aan tegen het wonen, werken en leven in Drenthe? En welke impact heeft de coronapandemie op de Drentse samenleving? Het Drents Panel is een wezenlijke manier om de mening van de inwoners van Drenthe te laten horen aan politici en beleidsmakers. Op 7 oktober 2020 heeft het Drents parlement ingestemd met een samenwerking met Trendbureau Drenthe (onderdeel van CMO STAMM), om zo het Drents Panel voor peilingonderzoek in Drenthe breder in te kunnen zetten. Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend door Simone Buissink (Statengriffier Drents parlement) en Yvonne Turenhout (Bestuurder Trendbureau Drenthe).

Samenwerking Drents parlement en Trendbureau Drenthe

Het Drents Panel is een onderzoeksinstrument, waarmee de ervaringen en meningen van inwoners van de provincie Drenthe in beeld worden gebracht. Het inwonerpanel is in 2005 opgericht als panel voor het Drents parlement. Door een samenwerking met Trendbureau Drenthe kan het Drents Panel effectiever en efficiënter worden gebruikt om informatie op te halen uit en over de Drentse samenleving. Yvonne Turenhout: "We zijn blij met deze samenwerking. Zo kunnen we de mening van de Drentse inwoners nog breder en beter ophalen, zodat betrouwbare informatie beschikbaar komt over wat er leeft onder de Drentse bevolking. Ook voorkomen we hiermee dat inwoners onnodig veel verzoeken ontvangen voor deelname aan verscheidene onderzoeken."

Samenwerking Drents panel

Uitbreiding van het Drents panel

Een belangrijke voorwaarde voor het gezamenlijke gebruik en beheer van het Drents Panel is dat het huidige panel in de komende maanden wordt uitgebreid van 1.600 naar 9.000 leden. Enerzijds wordt hiermee de betrouwbaarheid van het panel vergroot. Anderzijds is het door de uitbreiding van het panel ook mogelijk om uitspraken op gemeenteniveau te doen. Simone Buissink: "Het Drents panel biedt inwoners op een laagdrempelige manier – thuis, vanachter de pc of op je telefoon – gelegenheid met regelmaat hun mening te uiten over actuele onderwerpen waarop de overheid (provincie en gemeenten) invloed heeft. Onderwerpen die ons in ons leven in Drenthe raken. Soms wat meer, soms wat minder. Via het panel geeft de samenleving de politiek dus een belangrijke boodschap mee. De regionale democratie, die vormen we met elkaar. Binnenkort ontvangen zo'n 80.000 huishoudens een brief op de mat met de uitnodiging om deel te nemen aan het Drents Panel. Ik nodig iedereen van harte uit om mee te doen!"

Wat is het Drents panel?

Het Drents Panel bestaat uit een groep inwoners van 18 jaar en ouder, verspreid over de provincie Drenthe. Deze panelleden worden circa acht keer per jaar gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen die impact hebben op de Drents samenleving. Vragenlijsten gaan onder meer over leefbaarheid en woonomgeving, duurzaamheid en energietransitie, veranderingen in het zorglandschap, of sociale verbondenheid in de buurt. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod.