Drents panel: Toekomst van mobiliteit

Gepubliceerd op: 01 december 2020 21:12

Het Drents parlement bespreekt op 2 december het Mobiliteitsplan 2021-2023, en neemt hier op 16 december een besluit over. Om inzicht te krijgen in de mobiliteit van de Drentse bevolking, hun gebruik van vervoersmiddelen en hun verwachtingen ten aanzien van het gebruik van vervoersmiddelen in de nabije toekomst, is een vragenlijst uitgezet onder het Drents panel. 

Bereikbaarheid foto klein

Resultaten van de peiling

De resultaten van de peiling laten allereerst zien dat Drenten zichzelf als mobiel beschouwen; zij geven zichzelf gemiddeld een 8,2 geven qua mobiliteit. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft zichzelf een cijfer van tussen de 7 en 9.

Thuiswerken

Respondenten werden ook gevraagd in hoeverre zij, naar aanleiding van de coronacrisis denken (blijvend) thuis te werken. De resultaten laten zien dat er een groep van ongeveer 20% die (blijvend) thuis denkt te werken. Aanvullend onderzoek is nodig om de invloed van het thuiswerken op bijvoorbeeld het verkeer en drukte in kaart te brengen.

Gebruik van vervoersmiddelen: nu en in de nabije toekomst

Respondenten werden tevens gevraagd naar hun gebruik van verschillende vervoersmiddelen nu en in de komende 5 jaar. De resultaten laten zien dat het autogebruik bij een meerderheid van de respondenten vaak of heel vaak wordt gebruikt, zowel nu als in de komende 5 jaar.

Het gebruik van een elektrische of waterstofauto is op dit moment zeer gering onder respondenten. Zo'n 97% gebruikt nu het vervoersmiddel niet of geeft aan dat het niet van toepassing is. In de komende 5 jaar verwachtten respondenten iets vaker gebruik te gaan maken van elektrische of waterstofauto's, de verschuiving is echter heel minimaal. Ongeveer 10% van de respondenten geeft aan in de komende 2 of 3 jaar te overwegen een elektrische of waterstofauto aan te schaffen. Als voornaamste reden om dit niet te overwegen werden de hoge kosten opgegeven.

Niet alleen de auto is erg populair, ook gaven veel respondenten aan vaak gebruik te maken van de "gewone" fiets. Na de auto is de fiets het populairste vervoersmiddel. Ook het gebruik van elektrische fietsen lijkt onder respondenten erg populair. In de komende vijf jaar verwachten respondenten hier nog meer gebruik van te gaan maken. Het gebruik van elektrische fietsen is het meest populair onder respondenten van 55 jaar en ouder.

Investeringen in mobiliteit 

Respondenten werd verder gevraagd waar de provincie in zou moeten investeren, als het gaat om mobiliteit. Zo'n 70% van de respondenten staat niet positief tegenover investeringen in autowegen. Een percentage van ongeveer 75% van respondenten is het er (helemaal) mee eens dat er in meer en bredere fietspaden moet worden geïnvesteerd. Een kleine 40% van de respondenten staat neutraal tegenover het investeren in fietssnelwegen.

Tot slot gaven zo'n 40% van de respondenten aan het (helemaal) eens te zijn met meer investeringen in het openbaar vervoer. Resultaten van de specificerende vervolgvraag over openbaar vervoer laat zien dat de meeste respondenten graag deze investering zien in busvervoer. Daarbij gaat het om meer lijnen/haltes en een hogere frequentie van het busvervoer.

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit lijkt (nog) geen grote rol te spelen in de toekomstvisie van de respondenten. Mogelijk zijn de respondenten onbekend met concrete vormen van deelmobiliteit (25% antwoordt "weet ik niet") of hebben nog geen mening gevormd. (De groep "neutraal" is aanzienlijk, namelijk 44%.)

Bekijk hier de gehele inwonerspeiling.