Sonja Kort verlaat PVV

Gepubliceerd op: 09 november 2021 16:11


Persverklaring Sonja Kort:

"Vandaag maak ik bekend dat ik de fractie van de PVV ga verlaten en als 1-vrouw-fractie "Samen Transparante Informele Politiek (STIP)" verder ga in Provinciale Staten van Drenthe. Deze keuze heb ik eerder per brief medegedeeld aan de commissaris van de Koning en gaat in vanaf de eerstvolgende Statenvergadering, te weten woensdag 10 november 2021.

Ondanks dat ik voor de volle 100 procent achter mijn besluit sta, valt de beslissing mij zwaar. Dankzij de PVV ben ik in 2015 actief geworden als volksvertegenwoordiger. Hier ben ik de fractie dankbaar voor.

Echter voel ik mij geruime tijd niet meer op mijn plaats binnen de fractie. Dit heeft voornamelijk te maken met de structuur van de partij. Op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat het voor mij persoonlijk beter is om afscheid te nemen van de PVV. Want als je ergens geen energie meer van krijgt, is het beter om de keuze te maken om te stoppen.

Het werken als volksvertegenwoordiger geeft mij nog altijd wel veel energie. Daarom heb ik besloten om vanaf woensdag 10 november verder te gaan als "Samen Transparante Informele Politiek (STIP)". Dit geldt zowel voor mijn werk in de Provincie Drenthe als in de Gemeente Emmen."

Kort (2019 - 2023)