search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_vvd_301635

PvdA

Niet alle stemmen wegen bij Eerste Kamerverkiezingen even zwaar. Aan de stem van ieder Statenlid wordt een bepaald gewicht toegekend (stemwaarde), afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Hoe meer inwoners een provincie telt, hoe hoger de stemwaarde. Ter verduidelijking: 6 stemmen in Drenthe staan ongeveer gelijk aan 1 stem in Noord-Holland.

Eerste Kamer

Eén keer in de vier jaar kiezen de Statenleden in twaalf provincies de 75 leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de Provinciale Staten verkiezingen, die dit jaar op 18 maart werden gehouden. Taak van de Eerste Kamer is een eindoordeel geven over wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Daarnaast toetsen Eerste Kamerleden de wetten op kwaliteit en beoordelen ze of de wetten niet in strijd zijn met bestaande nationale en Europese wetgeving.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen